Select Page

Učiteljica nemščine v programih strojne šole avtoserviser in strojni tehnik na Šolskem centru Postojna Lidija Mlakar se je udeležila od 13. do 17. 2. 2020 v okviru Erasmus+ projekta Job shadowing praktičnega usposabljanja na poklicni šoli za tehniko – Berufsschule für Technik (BST) Bremerhaven. Sicer pričakovani rezultati so celo presegli zastavljene cilje.

Poučevanje tujega jezika – nemščine – za potrebe izobraževanja po smernicah medpredmetnega povezovanja v poklicnih in strokovnih šolah predstavlja za učitelja nov velik izziv. Zahteva dodatno usposabljanje učitelja v jezikovno in strokovno primarnem delovnem okolju. Lidiji Mlakar sta to pomagala uresničiti Erasmus+ z aktivnostjo Job shadowing ter šola BST Bremerhaven (poklicna šola za strojništvo, kovinarstvo in elektrotehniko) – z velikim deležem angažiranosti njenega ravnatelja Thomasa Wendorffa.

Na pot v šolo BST (s 1300 dijaki) se je podala s cilji, ne le da izve iz prve roke o izkušnjah poklicnega izobraževanja in usposabljanja v dualnem sistemu ter o vključevanju priseljencev (s pridobivanjem standardov znanja jezika za vstop v redno izobraževanje in na trg dela) po programu razreda pripravljalnice, ampak tudi da pridobi materialne vire za poučevanje nemščine stroke, mednarodno trajnostno naveže stike s partnersko šolo in učitelji ter ne nazadnje vsesplošno in strokovno izboljša svojo komunikacijo in znanje strokovnega jezika za poučevanje v oddelkih za poklicne in tehnične poklice.

Zelo skrbno pripravljen in bogato zastavljen program je učiteljici nemščine omogočil opazovanje pouka – teoretičnega in praktičnega izobraževanja na šoli – „v senci“ učitelja v razredu ter mojstra in inštruktorja v delavnici in laboratoriju. Še več, na šoli so ji v sodelovanju s podjetjem omogočili celo obisk najdaljšega kontejnerskega terminala v Evropi – Eurogate. Na strokovno zelo bogatem vodenju je lahko spoznala tudi to, kako zelo uspešno se motivirani vajenci lahko pripravljajo na svoj poklic v podjetju.

Ker je bil njen obisk šole v času izpitnega obdobja po 3,5-letnem poklicnem izobraževanju, so ji na šoli nudili tudi dober vpogled v izvedbo vajeniškega izpita in ne nazadnje v priprave na DSD-izpit za migrante (izpit iz znanja nemščine na B1) – pogoj za vključitev v redni program poklicnega usposabljanja.

Ob strokovnem uposabljanju si je urice bivanja v Bremerhavenu zapolnila z vsebinami kulturnega programa (v „Klimahaus“ celo potovanje skozi vse klimatske pasove Zemlje) in s spoznavanjem (tudi zasebnega) življenja v obmorskem severnonemškem pristaniškem mestu.

Po besedah Lidije Mlakar so bili cilji izmenjave (po VET listini o mobilnosti učiteljev) v celoti uresničeni. Svoja doživetja in izide povzame z besedami: „Na šoli BST Bremerhaven so mi natočili zelo kakovostnega goriva. Pridobljena znanje, izkušnje, gradiva in veščine bom lahko uporabila pri svojem delu in prizadevanjih za motiviranje dijakov ter medpredmetno povezovanje. Ne nazadnje bom z veseljem delila pridobljene praktične in strokovne informacije o dualnem sistemu ter podprla prizadevanja za uvedbo vajeniške oblike izobraževanja na način, ki bo ustrezen in primern za naš sistem izobraževanja in delodajalce v regiji . Hvala vsem, ki so mi to omogočili.“

Galerija slik

Dolores Keš


(Število obiskov: 130)
Dostopnost