Select Page

Dijaki/inje prvih letnikov vseh programov Šolskega centra Postojna začnejo prvi šolski dan v  ponedeljek, 2. 9. 2019, ob 10.00. Razpored učilnic  in poimenski seznam dijakov bo objavljen na oglasni deski šole. Dijaki bodo z razredniki  do predvidoma 11.30, sledi ogled šole in malica (do predvidoma 12.30).

Dijake/inje višjih letnikov in dijaki 4. M razreda  se zberejo na šoli  ponedeljek, 2. 9. 2019,  ob 8.00 . Razpored učilnic bo objavljen na oglasni deski šole. Dijaki /inje bodo z razredniki do 10.00 .  Sledi malica za dijake drugih letnikov, 4.B in in 5. uro imajo dijaki pouk. Dijaki  tretjih in četrtih letnikov ter 5. M imajo 4.A uro pouk, 4.B uro malico in 5. uro pouk.   Dijaki višjih letnikov zaključijo s poukom ob  12.05.

 Dijaki 3.E in 3.F razreda imajo v ponedeljek, 2. 9. 2019 po zaključku razrednih opravil,  predavanje  in izpit  iz varstva pri delu.

Želimo vam uspešen začetek novega šolskega leta.

                                                                                                                      Vodstvo šole


(Število obiskov: 25)
Dostopnost