Select Page

Zaključni izpit v jesenskem roku bo potekal po naslednjem razporedu:

SLOVENŠČINA:

  • pisni izpit: ponedeljek, 26. avgust 2019, ob 9.00. Kandidati se na šoli zglasite najpozneje 20 minut pred pričetkom izpita.
  • ustni izpit: sreda, 28. avgust, ob 8.00.

 

USTNI IZPIT IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR:

  • sreda, 28. avgust 2019 ob 8.00.

 

Učilnica in poimenski razpored kandidatov bo objavljen na oglasni deski šole na dan izpita.

Seznanitev kandidatov z uspehom in razdelitev spričeval zaključnega izpita bo v sredo, 28. avgusta 2019 ob 14.00 v pisarni svetovalne delavke in tajnice zaključnega izpita.

 

Veliko uspehov na jesenskem roku zaključnega izpita!

Teja Tomšič,
tajnica ZI


(Število obiskov: 18)
Dostopnost