Select Page

 

V spomladanskem izpitnem roku poklicne mature so bili dijaki ŠC Postojna kar 95 % uspešni. Dijaki ekonomske šole Eva Pakiž, Nina Oblak in Nejc Tomažič so dosegli naziv zlati maturant.

Spomladanski rok mature je potekal v obdobju od 29. maja do 22. junija 2019. Poklicno maturo je med 59 omenjenimi uspešno opravilo 56 dijakov, kar predstavlja 94,9 %. Poklicno maturo so opravili vsi dijaki ekonomske šole.

V tem roku so naslov zlatega maturanta osvojili trije dijaki. Zlata maturantka, ki je dosegla vseh 23 točk, je ekonomska tehnica Eva Pakiž iz 4. S razreda. Ostala dva zlata maturanta sta dosegla 22 točk. To sta prav tako ekonomska tehnika Nina Oblak in Nejc Tomažič.

 V tem roku je do naslova zlatega maturanta trem dijakom zmanjkala samo ena točka. To so Lea Martinčič, Matevž Ravšelj in Anna Mari Solomun, vsi  dijaki ekonomske šole. Šestim dijakom sta do naslova zmanjkali dve točki. To so ekonomska tehnica Maruša Sajevic, strojni tehniki Janez Černigoj, Domen Špeh in Luka Vovk Vižintin  iz 4. H ter tehnika računalništva Andraž Štemberger in Marcel Ujčič iz 4. R/IB razreda.

Splošni uspeh na poklicni maturi, izražen v povprečnem številu točk, je bil 16,5 točke (šteti so dijaki, ki so opravili maturo oz. tisti, ki so se udeležili vseh izpitov).

Dijakinja programa ekonomski tehnik Nina Oblak je pri slovenščini, poleg zgoraj omenjene zlate maturantke Eve Pakiž, dosegla vseh možnih osem točk. Janez Černigoj in Eva Pakiž sta pri matematiki dosegla 100 % točk.

Kajetana Tornič
tajnica ŠMK za PoM


(Število obiskov: 111)
Dostopnost