Select Page

Zaradi podnebnih sprememb se soočamo z vse pogostejšimi in vse hujšimi ekstremnimi vremenskimi pojavi, ki povzročajo nepopravljivo škodo in ogrožajo naš obstoj. Za odpravo podnebnih sprememb so nujne globalne razvojne spremembe na vseh področjih delovanja družbe.

V času, ko se soočamo s problematiko globalnega podnebnega segrevanja in številnih pljučnih bolezni zaradi prekomernih količin izpušnih plinov, so takšna srečanja nujno potrebna za začetek korenitih sprememb na področju prometa, industrije, kmetijstva in z njimi povezanih panog. Konference  Slobiom pri nas potekajo že od leta 2007, mednarodna sodelovanja na področju trajnostnega razvoja pa potekajo že 30 let, vendar se do sedaj ni naredilo veliko.

 

V ponedeljek, 17. Junija 2019 smo se štirje dijaki Amadej Nemec iz 1H. Mitja Primc iz 1H, Nik Kirn iz 2F in Marin Rolih iz 2H, s profesorjem Adom Barbišem udeležili 13. SLOBIOM konference OVE in URE za SLOVENIJO DO 2030. Konferenca je potekala v Državnem svetu, ki jo je otvorila predsednica SLOBIOM-a Martina Šumenjak Sabol. Takoj zatem nas je nagovoril še član Državnega sveta Branko Šumenjak, ki je izpostavil nekaj nam že znanih dejstev.

Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z Medresorsko delovno skupino je pripravilo osnutek celovitega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN). Na tej konferenci je v začetku Peter Kralj iz SLOBIOM-a predstavil poročilo Evropske komisije, v katerem so bili zastavljeni cilji do leta 2030 in strategija Evropske Unije ter nekaj energetskih statističnih podatkov, vsakodnevnih dejstev ter logične rešitve za preusmeritev energetske infrastrukture na obnovljive vire energije.

Zatem je višji svetovalec za gospodarstvo, turizem in varstvo okolja občine Lenart, mag. Avgust Zavernik delil z nami svoja razmišljanja in ugotovitve ter predstavil projekte, ki so jih do sedaj skupaj uspeli izvesti v občini Lenart, in cilje do leta 2022.

Svoj govor je imel tudi vodja Sektorja za nizkoogljično družbo gospod Uroš Habjan in nam predstavil razpise za energetske projekte ter pokomentiral trenutno dogajanje.

Sledila je polurna malica, nato pa RAZPRAVA, O PREHODU SLOVENIJE IN LOKALNIH SKUPN0STI TER GOSPODARSTVA NA OVE IN URE. Svoje mnenje o podnebnem segrevanju, kmetijstvu, izseljevanju mladih, tehnologijah, izumih in domačih eksperimentih smo delili z drugimi tudi mi.

Konferenco je zaključila gospa Martina ter se zahvalila za udeležbo, pogrešali pa smo predsednika vlade in tiste ministre, ki odločajo o energetski prihodnosti naše države in bi mogoče lahko uslišali naše želje in predloge. Ob zaključku konference je nastal še skupinski posnetek, za kar gre zahvala g. Milanu Skledarju, ki je tudi snemal konferenco, kar si je moč ogledati na https://we.tl/t-5Y0J8H48sk

Zunaj dvorane smo nadaljevali s klepetom predvsem na temo energetike in inovacij na tem področju. V poznem popoldnevu smo se vrnili v domači kraj.

Dijaki smo za aktivno sodelovanje prejeli tudi zahvale:

Martin Rolih, 2.H, predsednik DP


(Število obiskov: 40)
Dostopnost