Select Page

Dijaki, ki zaradi slabšega učnega uspeha ali drugih razlogov razmišljate, da bi v prihodnjem šolskem letu zamenjali smer šolanja, lahko do 2. aprila 2019 oddate Prijavo za vpis v 1. letnik na srednjo šolo, kamor bi se želeli vpisati. Prijava vas ne obvezuje k dejanskemu vpisu, zato jo lahko oddate, tudi če še niste povsem odločeni.

Prijavo za vpis v 1. letnik  dobite na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Prijavnica ima oznako MŠŠ-2-1,20/08. Prijavnico je potrebno opremiti z žigom srednje šole in drugimi podatki.

Prijavo imate možnost oddati tudi kasneje (do 3. junija 2019), vendar le na tiste šole oz. programe, kjer ne bo omejitve vpisa oz. bodo takrat še prosta mesta.

Po drugem roku popravnih izpitov v avgustu na marsikateri srednji šoli ni več prostih mest, zato je o morebitni menjavi programa potrebno razmisliti že sedaj in si s prijavo zagotoviti prosto mesto.

Kogar ta možnost zanima, naj se pravočasno oglasi v svetovalni službi.

Svetovalna služba


(Število obiskov: 20)
Dostopnost