Select Page

Zadnji rok za prijavo na spomladanski izpitni rok poklicne mature je sobota, 30. 3. 2019. Kandidati, ki se redno šolajo na ŠC Postojna opravijo prijavo preko eAsistenta (do 25. 3. 2019).

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka in so vključeni v izobraževanje odraslih, lahko svojo prijavnico prinesejo osebno v tajništvo šole v času uradnih ur ali pa jo pošljejo po pošti na naslov:
ŠC Postojna
(za tajnico PoM)
Cesta v Staro vas 2
6230 Postojna

Obrazec za prijavo najdete na spletni strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
(http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/)

Kajetana Tornič,
tajnica ŠMK za PoM


(Število obiskov: 20)
Dostopnost