Select Page

Generalna skupščina Združenih narodov je tretji četrtek v novembru v vsakem letu razglasila za svetovni dan filozofije, k obeleževanju katerega vsako leto posebej pod drugim naslovom vabi UNESCO. V sodelovanju z Nacionalno komisijo za UNESCO in Slovenskim filozofskim društvom v Sloveniji obeležujemo UNESCO-v svetovni dan filozofije od leta 2005.

»Filozofija je uvrščena med najpomembnejše prioritete UNESCA v okviru razvijanja dialoga med civilizacijami, kulture miru ter promocije človekovih pravic. UNESCO poudarja pomen, ki ga ima filozofija kot najbolj univerzalna veda vseh časov in prostorov. Hkrati pa opozarja na pomen praktično usmerjenih filozofskih študijev v razmerju z globalnimi problemi današnjega sveta, upošteva nujnost filozofsko premišljenih konceptov, refleksije in analize v temeljih vseh UNESCOVIH programov in, ne nazadnje, poudarja pomen promocije poučevanja filozofije v šolah. UNESCOVA podpora razvoju filozofije se še posebej odraža tudi na interdisciplinarnih področjih, saj si UNESCO zelo prizadeva prispevati k zmožnosti predvidevanja prihodnosti in k razvijanju etik posameznih področij znanosti.«

Več o UNESCOVEM svetovnem dnevu filozofije.


Letošnji dan filozofije, katerega tema je NELAGODJE SMISLA, obeležujemo
v četrtek, 15. novembra 2018.


Osrednja prireditev letošnjega svetovnega dne filozofije je pod naslovom »Nelagodje smisla« potekala v Kazinski dvorani SNG v Mariboru. Svoja spoznanja na temo smisla so z nami delili dr. Helena Motoh, dr. Friderik Klampfer in Sandi Cvek. Več o osrednji prireditvi letošnjega svetovnega dne filozofije.


Vir: YouTube, Svetovni dan filozofije 2018: #nelagodjesmisla, dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=ZufbLOehrbM (15. 11. 2018)

mag. Mirjam Počkar, prof.


(Število obiskov: 30)
Dostopnost