Select Page

Dijaki, ki iz upravičenih razlogov niso uspeli opraviti popravnih izpitov v rednih rokih, imajo možnost opravljanja popravnih izpitov v septembrskem izrednem izpitnem roku.

Vlogo za opravljanje popravnih izpitov z navedbo razlogov in priloženimi dokazili (zdravniško spričevalo, mnenje zdravnika specialista itd.) je potrebno nasloviti na kolegij ŠC Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, najkasneje do ponedeljka, 27. 8. 2018.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 52)
Dostopnost