Select Page

JESENSKI ROK POKLICNE MATURE bo potekal po naslednjem razporedu:

 

ponedeljek, 20. avgust rok za odjavo od jesenskega roka PoM
petek, 24. avgust pisni izpit – 1. predmet: slovenščina
ponedeljek, 27. avgust pisni izpit – 3. predmet: matematika
sreda, 29. avgust pisni izpit – 3. predmet: angleščina
petek, 31. avgust pisni izpit – 2. predmet: strojništvo / gospodarstvo / računalništvo

       

petek, 24. avgust – sreda, 5. september ustni izpiti in zagovori nalog pri 4. predmetu

 

ponedeljek, 10. september

seznanitev kandidatov z uspehom na jesenskem roku PoM

(podelitev spričeval in obvestil)

 

POMEMBNO: Kandidate opozarjamo, da imajo lahko v jesenskem roku ustni izpit iz določenega predmeta tudi pred pisnim izpitom, zato naj bodo pozorni na razporede.

Pričetek pisnih izpitov je ob 9.00 uri, kandidati pa se morajo zglasiti na šoli najkasneje
20 minut pred pričetkom izpita. Poimenski razpored kandidatov in prostor poteka izpita bosta objavljena na dan pisanja izpita na oglasni deski v večnamenskem prostoru Srednje šole.

Kandidate s statusom dijaka, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti za pristop k spomladanskemu roku poklicne mature (popravni izpiti ipd.), bo odjavil tajnik ŠMK v sodelovanju z razredniki.

Kandidati s statusom udeleženca odraslih (občani) se morajo odjaviti osebno pri tajnici oz. preko njene elektronske pošte.

ZAGOVORI PROJEKTNIH NALOG (4. predmet) IN USTNI IZPITI bodo potekali predvidoma v obdobju od petka, 24. avgusta, do srede, 5. septembra, po kasneje objavljenem razporedu.

Na jesenskem roku vam želimo veliko uspehov.

Kajetana Tornič
tajnica ŠMK za PoM


(Število obiskov: 20)
Dostopnost