Select Page

Seznam ustnih izpitov – julij 2018

RAZRED PREDMET PROFESOR Datum Ura UČILNICA
1.A geografija Horvat Danijela samo pisno
1.A zgodovina Trebec Nada 3.7. 8.00 18
1.A, 2.A, B italijanščina Bajec Cvetka 29.6. 9:45 21
1.B matematika Babič Petrič Jolanda 3.7. 8.00 17
1.B fizika Marolt Mirjana 4.7. 8.00 20
1.B angleščina Štajnrajh Romana 3.7. 8.00 5
1.E matematika Ažnik Tjaša 3.7. 8.00 4
1.E OK3-VSN Djordjević Predrag 5.7. 8.00 21
1.E M5-OOM Fajdiga Ivan 2.7. 8.00 18
1.E angleščina Kristan Eva 3.7. 8.00 5
1.F matematika Ažnik Tjaša 3.7. 8.00 4
1.F osn.motor.vozil Barbiš Ado 4.7. 8.00 17
1.F mat. in obd. v poklicu Djordjević Predrag 5.7. 8.00 21
1.F umetnost Logar Morano Teja 3.7. 8.00 18
1.F tehn.komunic. Mislej Danijel 5.7. 8.00 21
1.J ŠVZ Masterl Aleš 5.7. 10:00 telovd.
1.S umetnost Logar Morano Teja 3.7. 8.00 18
1.S komer. posl. Marin Martina 4.7. 8.00 19
1.S nemščina Rosina Simonič Bojana 4.7. 8.00 21
1.S matematika Tiringer Andreja 3.7. 8.00 6
1.S elek. pregled. Turk Uroš samo pisno
2.A matematika Valenčič Rudi 3.7. 8.00 17
2.B fizika Aleksić T. Jadran 4.7. 8.00 20
2.E OK1-POB Anzeljc Rajko 4.7. 8.00 17
2.E angleščina Bajc Simona 4.7. 8.00 18
2.E oblik.material. Fajdiga Ivan 3.7. 8.00 19
2.E M8-OM Fajdiga Ivan 3.7. 8.00 19
2.E M6-CNC Majdič Rok samo pisno
2.F angleščina Bajc Simona 4.7. 8.00 18
2.F matematika Tiringer Andreja 3.7. 8.00 6
2.H matematika Počkaj Vladimir 3.7. 8.00 4
2.S slovenščina Jenček Ocepek Mojca 5.7. 8.00 20
2.S nemščina Rosina Simonič Bojana 4.7. 8.00 21
2.S matematika Tiringer Andreja 3.7. 8.00 6
2.S EKP Turk Uroš 2.7. 10:00 17
2.S EKP Turk Uroš 2.7. 12:00 17
3.A matematika Babič Petrič Jolanda 3.7. 8.00 17
3.A biologija Čugura Majda 4.7. 8.00 20
3.A geografija Horvat Danijela samo pisno višanje
3.A sociologija Počkaj Mirjam samo pisno višanje
3.A zgodovina Škrlj Počkaj Sonja samo pisno višanje
3.B biologija Čugura Majda 4.7. 8.00 20
3.B nemščina Jenček Ocepek Mojca 4.7. 8.00 21
3.H M2-NAK Fajdiga Ivan 4.7. 8.00 16
3.H M2-NAK Fajdiga Ivan 4.7. 8.00 16
3.H ŠVZ Masterl Aleš 5.7. 10:00 telovd.
3.H matematika Počkaj Vladimir 3.7. 8.00 4
3.S ŠVZ Gabriel Marinka 5.7. 10:00 telovd.
3.S angleščina Jurca Ariana 29.6. 9:45 21
3.S mate. knjig. Marin Martina 5.7. 8.00 16
3.S bančne storitve Marin Martina 5.7. 8.00 16
3.S nemščina Mlakar Lidija 4.7. 8.00 21
3.S matematika Tiringer Andreja 3.7. 8.00 6
4.M M3-URE Barbiš Ado 4.7. 8.00 17
4.M M4-OG Fajdiga Ivan 4.7. 8.00 16
4.M angleščina Kafol Mateja 3.7. 8.00 5
4.M OK2-OA Krašna Branko 5.7. 8.00 16
4.M matematika Valenčič Rudi 3.7. 8.00 17
IO pogon. motorji Barbiš Ado 4.7. 8.00 17
IO krmil.sist. na vozilih Cunja Boris 5.7. 8.00 21
IO OK1-POB Anzeljc Rajko 4.7. 8.00 17
IO slovenščina Gerželj Alenka 5.7. 8.00 20
IO slovenščina Jenček Ocepek Mojca 5.7. 8.00 20
IO slovenščina Koren Valenčič Katja 5.7. 8.00 20
IO EKP Turk Uroš 2.7. 12:00 17

 

RAZRED PREDMET PROFESOR Datum Ura UČILNICA
4.B angleščina Tomaduz Dora 4.7. 8.00 18
4.H načrt. konstr. Fajdiga Ivan 4.7. 8.00 16
4.H ŠVZ Gabriel Marinka 5.7. 10:00 telovadnica
4.H angleščina Tomaduz Dora 4.7. 8.00 18
4.S aktu. gospo. teme Marin Martina 4.7. 8.00 19
4.S angleščina Štajnrajh Romana 3.7. 8.00 5
4.S matematika Tiringer Andreja 3.7. 8.00 6
5.M angleščina Bajc Simona 4.7. 8.00 18
5.M načrt. konstr. Fajdiga Ivan 3.7. 8.00 19
5.M strojništvo Fajdiga Ivan 4.7. 8.00 16
5.M orodja in avto. Krašna Branko 5.7. 8.00 16
5.M matematika Valenčič Rudi 3.7. 8.00 17

 


(Število obiskov: 16)
Dostopnost