Select Page

Dijaki, ki zaradi slabšega učnega uspeha ali drugih razlogov razmišljate, da bi v primeru neuspešno zaključenega letnika naslednje šolsko leto spremenili program šolanja, lahko na želeno srednjo šolo oddate prijavo za vpis v 1. letnik do 4. junija 2018. Prijavo lahko oddate tudi dijaki, ki zaključujete nižje poklicno izobraževanje.

Prijavo lahko oddate na srednjo šolo oz. na programe, kjer ne bo omejitve vpisa oz. so še prosta mesta.

Prijavo (obrazec DZS 1,20) dobite v knjigarnah ali na spletni strani šole oz. spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Po 4. juniju 2018 bodo na velikem številu programov prosta mesta zasedena in za te programe srednje šole ne bodo več sprejemale prijav.

Informacije v zvezi z vpisom dobite v svetovalni službi. Prijavo je potrebno opremiti z žigom šole in drugimi podatki, zato se v svetovalni službi oglasite pravočasno.

Svetovalna služba

 


(Število obiskov: 14)
Dostopnost