Select Page

Naša šola je v lanskem šolskem letu sodelovala v projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Vključeni so bili dijaki 3. letnikov gimnazije. Tekom šolskega leta smo se z nekaj dijaki udeležili posveta o prihodnost Evropske unije, ki je potekal v prostorih ZRC SAZU v Postojni. Ob dnevu Evrope, 9. 5. 2017, so dijaki pisali prispevke o tem, kaj jim pomeni Evropska unija. Najboljši prispevki so bili objavljeni v Špicah.

V knjižnici smo pripravili info točko o Evropski uniji, ob koncu šolskega leta pa smo imeli še projektni dan na temo Evropske unije in mladih. Vse te naše dejavnosti so bile ocenjene s strani komisije iz Informacijske pisarne Evropske unije. Bili smo ena od sedmih najbolje ocenjenih sodelujočih šol, zato se bodo trije dijaki, ki so bili najbolj dejavni in mentorica za nagrado udeležili obiska Evropskega parlamenta v Strasburgu.

mentorica Danijela Horvat


(Število obiskov: 33)
Dostopnost