Select Page

V Šolskem centru Postojna smo 14. septembra odprli Izobraževalni center sodobnih tehnologij (ICST), ki bo deloval na področju strojništva, s poudarkom na orodjarstvu.

Galerija slik

Projekt izgradnje ICST je bil prepoznan kot regijski projekt in kot tak predstavljen vladi na obisku regije, v juniju 2015. Gre za regijsko pomemben projekt, ki bo dijakom, študentom in ostalim slušateljem, ki se izobražujejo na področju strojništva, omogočil pridobivanje znanja in kompetenc, ki jih trg dela v naši regiji in širše nujno potrebuje. Strojništvo  je v regiji  najhitreje rastoča dejavnosti, potrebe po kadrih so velike. Projekt je bil tako prepoznan kot prioritetni in umeščen v Dogovor za razvoj regije.

Pobude s strani gospodarstva, podpora vlade, zlasti obeh ministrstev (MIZŠ ter MGRT), skupni napori lokalnih skupnosti in vseh vpletenih institucij so nas pripeljali do točke, ko odpiramo nove prostore ICST.

V letu dni je bil za namene vzpostavitve ICST zgrajen prizidek k šolskim delavnicam v vrednosti 750.000 eur, ki ga je v pretežnem delu financiralo MIZŠ, v manjšem deležu pa šola. V novih prostorih bo v prvem nadstropju nova avtoservisna delavnica.

V pritličju pa bo deloval ICST, ki je opremljen z najsodobnejšo opremo.

Skupna vrednost opreme znaša 830.000 eur, pri čemer je šola pridobila dobrih 680.000 eur na razpisu MGRT za učne izdelovalne laboratorije. DDV v višini 150.00 eur je bil v okviru projekta neupravičen strošek, tako da so se k plačilu DDV-ja  zavezale vse občine regije, dodatno tudi občina Logatec ter gospodarstvo regije.

Nova pridobitev bo bistveno izboljšala kakovost praktičnega izobraževanja in usposabljanja dijakov, študentov ter ostalih udeležencev.

»S tem dogodkom se vpisujemo na zemljevid prepoznavnih srednjih in višjih strojnih šol, postajamo del moderne skupnosti, ki gradi prihodnost na sodobnih tehnologijah. Verjamemo, da bomo možnosti, ki jih center ponuja, izkoristili v dobro udeležencev izobraževanj in širše skupnosti. Naš cilj je povezovalna vloga med šolstvom in gospodarstvom, razvijanje idej, krepitev inovativnosti, naše koordinate pa želimo postaviti tudi  na mednarodni zemljevid,« je v nagovoru poudarila direktorica Šolskega centra Helena Posega Dolenc.

Informacije o objektu:

Nov objekt  zagotavlja  1000 m2 uporabne površine. V prvem nadstropju  je avtoservisna delavnica.

V  pritličju   je umeščena tehnološka oprema, namenjena delovanju centra. Za polno delovanje ICST je v prihodnjih letih predvidena še ena investicijska faza, v kateri je predvidena dodatna tehnična oprema.
V ICST-ju je že urejena računalniško opremljena učilnica, vključno z licencami za CAD-CAM načrtovanje, nameščen 3- in 5-osni CNC rezkalni obdelovalni center, CNC stroja za žično in potopno erozijo, vrtalni elektroerozijskim stroj, NC ploskovni brusilni stroj ter industrijski 6-osni robot s krmilnikom.

Cilj ustanovitve Izobraževalnega centra sodobni tehnologij je med drugim vzpostavitev demonstracijskega izdelovalnega laboratorija, ki bo okrepil sodelovanje šole z gospodarskimi subjekti, praktično usposabljanje dijakov in študentov prilagodil potrebam gospodarstva, omogočil zainteresirani javnosti odprt dostop do opreme, prostorov in znanja. Izdelovalni laboratorij bo omogočal razvoj novih tehnoloških rešitev na področju energetske učinkovitosti ter učinkovite rabe virov.

Šolski center Postojna se želi uveljaviti tudi kot primer dobre prakse za mednarodne izmenjave na področju sodobnih tehnologij.

Cilj ŠC Postojna je, da postane ICST prepoznaven regijski učni izdelovalni laboratorij, kjer bo imel vsakdo na voljo tehnološko opremo za razvoj lastne ideje do končnega produkta.

V ta namen bo v prihodnje več pozornosti namenjeno tudi nabavi tehnične opremo za potrebe izobraževanja najmlajših, z namenom spodbujanja njihove inovativnosti, razvoja idej in podjetništva.

Nekaj podatkov o šoli:

Od leta 2002 delujemo kot Šolski center Postojna. Šola ima dve organizacijski enoti: Srednjo šolo ter Višjo strokovno šolo.

V okviru srednje šole delujejo gimnazija, ekonomska in strojna šola ter dislocirani oddelki v Ilirski Bistrici, ki so v sestavi ŠC Postojna od šolskega leta 2004/05.

V Ilirski Bistrici se je gimnazijskemu programu v šolskem letu 2009/10 pridružil še program tehnik računalništva.

V šolskem letu 2017/18 imamo na šoli v vseh programih vpisanih 754 dijakov, v vseh programih strojne šole je vpisanih nekaj več kot 300 dijakov.

V okviru višje šole izobražujemo poslovne sekretarje, inženirje strojništva ter inženirje gozdarstva in lovstva.

Na šolo je bilo v letu 2016/17 vpisanih 310 študentov, od tega 186 v program strojništva.

Na Višji strokovni šoli je do danes diplomiralo 599 študentov, od tega 185 inženirjev strojništva.

Postojna, 14. september 2017


(Število obiskov: 118)
Dostopnost