Select Page

Občina Postojna razpisuje natečaja za Naj prostovoljca/prostovoljko in Naj prostovoljski razred občine Postojna v letu 2016. Rok za oddajo prijave je 29.4.2017. Več o samem razpisu si preberite spodaj.

Naj prostovoljec/prostovoljka

Posamezniki, neformalne skupine, društva, zavodi ter druge javne ali zasebne institucije lahko predlagajo posameznice in posameznike, ki so v letu 2016 z osebnim prizadevanjem in prostovoljskim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna.

V izboru lahko sodelujejo prostovoljci v dveh starostnih kategorijah in sicer od 15 do 19 let, ter od 20 do 29 let.

Naj prostovoljski razred

Predlagani so lahko razredi iz šol Občine Postojna, ki so se v letu 2016 posebej izkazali s prostovoljskim delom in nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna. Šole sodelujejo v dveh kategorijah in sicer osnovne ter druge (srednje, višje …) šole.

Oba razpisa in prijavnici so dostopni na spletni strani Občine: http://www.postojna.si/naj-mladi-prostovoljecprostovoljka-in-naj-prostovoljski-razred-v-letu-2016/

Svetovalna služba


(Število obiskov: 26)
Dostopnost