Select Page

MEDNARODNA MATURA

I. SPLOŠNI POGOJI ZA VPIS

Program intenzivno pripravlja dijake na opravljanje mednarodne mature (International Baccalaureate). Uspešno opravljena mednarodna matura omogoča vpis na več kot 2.500 univerz po svetu.

Pogoji za vpis:

–          starost od 16 do 17 let;

–          v šolskem letu 2016/2017 končan drugi letnik srednje šole (štiriletni program) z najmanj prav dobrim splošnim učnim uspehom;

–          najmanj prav dober učni uspeh iz predmetov slovenščina ali italijanščina ali madžarščina kot materni jezik, angleščina in matematika;

–          aktivno vključevanje v dejavnosti na področju kulture in športa ter udeležba na različnih tekmovanjih (državnih, olimpijadah) iz znanja matematike, jezikov, naravoslovja, računalništva in podobno.

II. PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

Dijaki, ki se želijo vključiti v program mednarodne mature, oddajo vlogo na posebnem obrazcu, ki ga hkrati s podrobnimi informacijami o programu mednarodne mature dobijo na gimnazijah, ki program izvajajo. To so:

  1. 1., Trg Miloša Zidanška 1, Maribor,
  2. 2.Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana, in
  3. 3.Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, Kranj.

Vsak dijak odda samo ENO vlogo.

Gimnazija Bežigrad in Gimnazija Kranj bosta v šolskem letu 2017/2018 vpisali vsaka po 22 dijakov, II. gimnazija Maribor pa 44 dijakov.

Zainteresirani dijaki morajo prijavo z zahtevano dokumentacijo priporočeno in z oznako »IB2017« izbrani šoli poslati najkasneje do 10. marca 2017. K vlogi morajo priložiti fotokopijo spričevala prvega letnika in obvestila o uspehu v drugem letniku, dokazila o udejstvovanju in uspehu na področju obšolskih dejavnosti in dokazila o dosežkih na tekmovanjih. Nepopolne prijave in prijave, ki bodo prispele po za to določenem roku, ne bodo upoštevane.

III. MERILA ZA IZBIRO IN ROKI

Dokončno izbiro med kandidati, ki se bodo prijavili za vpis v program mednarodne mature, bodo opravile šole na podlagi osebnega pogovora s kandidati v aprilu 2017.

O izbiri bodo dijaki obveščeni v maju 2017.

IV. INFORMATIVNI DAN

Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola, bo na informativnem dnevu dajala informacije o programuMednarodna matura v petek, 10. februarja 2017, ob 15. uri, in v soboto, 11. februarja 2017, ob 9. uri.

Gimnazija Kranj bo program Mednarodne mature predstavila na informativnem dnevu v petek, 10. februarja 2017, od 13.10 do 16. ure, v večnamenskem prostoru Gimnazije Kranj, in v soboto, 11. februarja 2017, od 10. ure do 11. ure, v učilnici 2.

Na II. gimnaziji Maribor bo informativni dan za vključitev v program Mednarodna matura v skladu s šolskim koledarjem, in sicer v petek, 10. februarja 2017, ob 9. uri in 15. uri, in v soboto, 11. februarja 2017, ob 9. Uri.

Marija Pirih

Svetovalna služba


(Število obiskov: 20)
Dostopnost