Select Page

Kontaktni podatki

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
Cesta v Staro vas 2
6230 Postojna

Telefon: 081 601 650
e-Pošta: info@scpo.si
Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100-6030704112, odprt pri UJP Postojna

Direktorica Šolskega Centra Postojna:
Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.

Ravnateljica:
Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.
Predstojnica gimnazije in ekonomske šole:
mag. Katarina Gospodarič, prof. špa. in ang.
Pomočnik ravnateljice, predstojnik strojne in vzgojiteljske šole:
Gorazd Brne, prof. soc. in univ. dipl. fil.
Vodja enote v Ilirski Bistrici:
mag. Sonja Škrlj Počkaj, univ. dipl. ped. in prof. zgo.

TAJNIŠTVO
Natalija Ujčič, dipl. ekon. (UN)
Biljana Kuridža Mršić, posl. sekr.
Uradne ure v tajništvu so vsak dan od 9.00 do 11.00.

REFERENT ZA DIJAKE
Željko Klačinski

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Nadja Šuligoj Kunilo, Telefon: (05) 335 84 13, e-Pošta: nadja.kunilo@gimng.si

RAČUNOVODSTVO
Mirjana Jozić, dipl. ekon.
Teja Grl Gojak, diplomantka upravnih ved (VS)
Mateja Pavlovič, dipl. ekon. (VS)
Uradne ure v računovodstvu so vsak dan od 9.00 do 10.30.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Jerneja Sojer Smerdu, GSM: 041 418 078, e-Pošta: jerneja.sojer-smerdu@scpo.si
Uradne ure so vsak torek, med 10.00 in 12.00, ter četrtek in petek, med 10.00 in 11.00.

SVETOVALNA SLUŽBA
Teja Tomšič, univ. dipl. ped. in prof. soc.
Marija Pirih, univ. dipl. psih.
Nina Nagode, univ. dipl. ped. in prof. slov. (koordinacija za dijake s posebnimi potrebami) e-Pošta: nina.nagode@scpo.si

ORGANIZATORJI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM – PUD
Anton Drobnič – program STROJNI TEHNIK (SSI in PTI), GSM: 041 515 273, e-Pošta: anton.drobnic@scpo.si
Boris Cunja – program AVTOSERVISER, GSM: 041 508 486, e-Pošta: boris.cunja@scpo.si
Marko Bratina – program OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR in POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (NPI), GSM: 041 393 365, e-Pošta: marko.bratina@scpo.si

TAJNICA SPLOŠNE MATURE:
mag. Sonja Škrlj Počkaj, univ. dipl. ped. in prof. zgo., Telefon: 081 601 658, e-Pošta: sonja.skrlj@scpo.si

ORGANIZATORICA OIV/IND IN TAJNICA POKLICNE MATURE:
Kajetana Tornič, mag. ekon. ved, Telefon: 081 601 666, e-Pošta: kajetana.tornic@scpo.si

KNJIŽNIČARKA
Mirjam Pangos, univ. dip. bibl. in prof. slov.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Ravnateljica: Nada Vadnov, univ. dipl. psih.
Referentki za študentske zadeve: Martina Konestabo, univ. dipl. soc., Marina Ludvik, diplomantka upravnih ved (VS)

Ravnateljica OE/direktorica: Helena Posega Dolenc
081 601 652
Ravnateljica VSŠ: Nada Vadnov
(05) 721 23 31
Tajništvo 1 (centrala – možna povezava na iskano tel. številko):
081 601 650
Tajništvo 2 (ni možno prevezati na drugo tel. številko):
081 601 651
Računovodstvo 1:
081 601 653
Računovodstvo 2:
081 601 655
Tajnica splošne mature: Sonja Škrlj Počkaj
081 601 658
Tajnica poklicne mature: Kajetana Tornič
081 601 666
Tajnica zaključnega izpita: Teja Tomšič
081 601 672
Blagajna (uradne ure 7.30–10.30):
081 601 654
Predstojnica gimnazije in ekonomske šole: Katarina Gospodarič
081 601 669
Pomočnik ravnateljice: Gorazd Brne (predstojnik strojne in vzgojiteljske šole)
081 601 659, 041 343 690
Zbornica 1:
081 601 660
Zbornica 2:
081 601 661
Kabinet kemije:
081 601 662
Kabinet biologije:
081 601 663
Kabinet fizike:
081 601 664
Kabinet strojnikov:
081 601 675
Kabinet računalničarjev:
081 601 666
Učno podjetje:
081 601 667
Kabinet za tuje jezike:
081 601 669
Knjižnica: Mirjam Pangos
081 601 670
Svetovalna služba: Marija Pirih,
svetovalna delavka za programa gimnazija in tehnik računalništva
Telefonski razgovori: vsak dan (razen srede) med 10.15 in 11.00
081 601 671
Svetovalna služba: Teja Tomšič,
svetovalna delavka za programe strojne šole, ekonomski tehnik in predšolska vzgoja
Telefonski razgovori: vsak dan (razen ponedeljka) med 10.15 in 11.00
081 601 672
Koordinacija za dijake s PP: Nina Nagode,
Uradne ure: ponedeljek in četrtek od 10.00 do 11.00 v učilnici 33 – nad zbornico
081 601 667
041 418 078
Klub – šank:
081 601 673
Govorilne ure: Miza 1 (več pod GOVORILNE URE):
081 601 681
Govorilne ure: Miza 2 (več pod GOVORILNE URE):
081 601 682
Govorilne ure: Miza 3 (več pod GOVORILNE URE):
081 601 683
Vodja strojnih delavnic: Marko Bratina
081 601 676
Vodja delavnic avtoserviserjev: Boris Cunja
081 601 675
Zbornica – strojniki:
081 601 676
Hišniki:
081 601 678
Strojne delavnice avtoserviserji:
081 601 675
Strojne delavnice orodjarji:
081 601 676

(Število obiskov: 5.545)