Select Page

Kontaktni podatki

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
Cesta v Staro vas 2
6230 Postojna

Telefon: (081) 601 650
E-pošta: info@scpo.si
Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100 – 6030704112 odprt pri UJP Postojna

Direktorica Šolskega Centra Postojna:
Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.

Ravnateljica:
Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.
Predstojnica gimnazije:
mag. Katarina Gospodarič, prof. špa. in ang.
Pomočnica ravnateljice, predstojnica ekonomske in strojne šole:
Ana Leskovec, univ. dipl. ekon.
Vodja dislociranih oddelkov v Ilirski Bistrici:
Gorazd Brne, prof. soc., univ. dipl. fil.

TAJNIŠTVO
Milojka Škrlj, posl.sekr.
Natalija Ujčič, univ. dipl. ekon.
Uradne ure v tajništvu so vsak dan od 9.00 do 11.00.

REFERENT ZA DIJAKE:
Željko Klačinski

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:
Nadja Šuligoj Kunilo,  (05-335-8413, nadja.kunilo@gimng.si)

RAČUNOVODSTVO
Mirjana Jozič, dipl. ekon.
Lidija Žnidaršič, oec.
Martina Fatur, posl. sekr.
Uradne ure v računovodstvu so vsak dan od 9.00 do 10.30

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Uradne ure:
– torek 10h-12h, četrtek in petek 10h-11h
Jerneja Sojer Smerdu (jerneja.sojer-smerdu@scpo.si, GSM: 041-418-078)

SVETOVALNI DELAVKI
Teja Tomšič, univ. dipl. ped. in prof. soc.
Marija Pirih, univ. dipl. psih.

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM – PUD
Boris Kristan, inž. stroj. (051/666-307)

ORGANIZATOR OIV/IND IN TAJNICA POKLICNE MATURE:
Kajetana Tornič, mag. ekon. ved (081/601-666)

KNJIŽNIČARKI
Mirjam Radivojevič, prof. slov. in univ. dipl. bibl.
Nives Grešak, knjižničarka in pred. učit. slo. jezika s knjiž.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Ravnateljica: Nada Vadnov, univ.dipl.psih.
Referentki za študentske zadeve:
Martina Konestabo, univ. dipl. soc.
Marina Ludvik, dipl. upr. ved.

Telefonske številke

Ravnateljica OE/direktorica: Helena Posega Dolenc 081/601-652
Ravnateljica VSŠ: Nada Vadnov 05/721-23-31
Tajništvo 1: (Centrala – možna povezava na iskano tel. številko) 081/601-650
Tajništvo 2: (Ni možno prevezati na drugo tel. številko!) 081/601-651
Računovodstvo 1: 081/601-653
Računovodstvo 2: 081/601-655
Tajnica splošne mature: Sonja Škrlj Počkaj 081/601-658
Tajnica poklicne mature: Kajetana Tornič 081/601-666
Tajnica zaključnega izpita: Teja Tomšič 081/601-672
Blagajna: (uradne ure 7.30 – 10.30) 081/601-654
Predstojnica gimnazije: Katarina Gospodarič 081/601-669
Pomočnica ravnateljice: Ana Leskovec (ekonomska in strojna šola) 081/601-659
Zbornica 1: 081/601-660
Zbornica 2: 081/601-661
Kabinet kemije: 081/601-662
Kabinet biologije: 081/601-663
Kabinet fizike: 081/601-664
Kabinet strojnikov: 081/601-675
Kabinet računalničarjev: 081/601-666
Učno podjetje: 081/601-667
Kabinet za tuje jezike: 081/601-669
Knjižnica: Nives Grešak 081/601-670
Svetovalna služba: Marija Pirih,
svetovalna delavka za programe gimnazija, ekonomski tehnik in tehnik računalništva
081/601-671
Svetovalna služba: Teja Tomšič,
svetovalna delavka za programe strojne šole
081/601-672
Organizatorka izobraževanja odraslih – Jerneja Sojer Smerdu 041-418-078
Klub – šank: 081/601-673
Govorilne ure: Miza 1. (več pod GOVORILNE URE) 081/601-681
Govorilne ure: Miza 2. (več pod GOVORILNE URE) 081/601-682
Govorilne ure: Miza 3. (več pod GOVORILNE URE) 081/601-683
Vodja strojnih delavnic: Boris Kristan 081/601-675
Vodja delavnic avtoserviserjev: Boris Cunja 081/601-675
Zbornica – strojniki: 081/601-676
Hišniki: 081/601-678
Strojne delavnice – avtoserviserji: 081/601-675
Strojne delavnice – orodjarji: 081/601-676