Select Page

Brezplačna izobraževanja (MUNERA3)

PRIJAVNI OBRAZEC – Klik

Se usposabljati?

Spremembe na trgu dela so intenzivne, potrebe podjetji po ustrezno usposobljeni delovni sili pa naraščajoče in spreminjajoče. Specifična znanja so iskana in potrebna v vsakem drugem podjetju znotraj Evropske unije (povzeto po Evropska zveza za vajeništvo[1]). V Evropi so prakse sodelovanja šol in delodajalcev pogoste v razvitih in uspešnih gospodarstvih, pri čemer gre za vzajemni prenos znanj. Raziskava[2], opravljena pod vodstvom danskega inštituta, ugotavlja, da so spretnosti in veščine zaposlenih in novo zaposlenih bolj kot od šolskega sistema (šolski sistem s praktičnim usposabljanjem ali vajeništvo) odvisne od uspešnosti in učinkovitosti povezave med šolo in delodajalci na nekem geografskem področju.

Namen izobraževanj in usposabljanj, ki jih bomo izvajali v okviru projekta »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih od 2018 – 2022«, je opolnomočenje posameznika, izboljšanje veščin in kompetenc za lažje in boljše vključevanje na trg dela. Brezplačna formalna in neformalna izobraževanja so namenjena zaposlenim[3].

Inforamcije o možnostih sofinanciranja šolnin na Višji šoli ter druge informacije v zvezi s potekom projekta MUNERA 3 na višješolski ravni, so dostopne na povezavi – povezava.

Kontakt: Dolores Keš, e-pošta: dolores.kes@scpo.si

1. Delodajalci

a) Strokovna opredelitev programov
Strokovna raba slovenščine
Mertive v tehniki in tehniško risanje
Napredno delo na 3-osni CNC
CAD CAM priprava strategij obdelav
Angleška strokovna terminologija v kovinarstvu
Žična erozija
Digitalno podporno okolje
Uporaba socialnih omrežji in Google Ads za prepoznavnost
Uspešno komuniciranje v sodobnih podjetjih
Nemščina za strojnike
3D modeliranje
Digitalni marketing
Prodaja nemškemu kupcu
Upravljanje in delo na ročno odbdelovalnem stroju – struženje (napredni program)
Excel v različnih dejavnostih kot pripomoček
Delo na CNC
Varjenje

3. Javni zavodi, občine, uradi v sestavi ministrstev, itd. (Vladne in nevaldne službe)

a) Strokovna opredelitev programov 

Vabimo vas k vpisu v različne brezplačne tečaje / delavnice / usposabljanja ali/in v formalne programe.

[1] European Alliance for Aprenticieship: http://ec.europa.eu/social/main.jsp, 20. 8. 2018

[2] European Business forum for Vocational Training: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/2014/vet-business-forum_en.pdf, 20. 8. 2018

[3] Različne oblike zaposlitev: zaposleni, samozaposleni, zaposleni s statusom kmeta, itd.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija(Število obiskov: 1.740)
Dostopnost