Select Page

Poslanstvo in vizija šole

Šola – nikoli dokončana tema.

Je pot v življenje, je življenje samo.
 

Poslanstvo šole je, da dijakom ponuja splošno in strokovno znanje, širino duha in fleksibilnost, da bodo našli svoje mesto in vlogo v slovenskem in širšem evropskem prostoru. Šola gradi na kakovosti, na dobrih medsebojnih odnosih, zaupanju in spoštovanju.

Naše pozornost je namenjena vsakemu posamezniku, njegovim interesom in pričakovanjem. Smo šola s tradicijo, prepoznavni v lokalnem in širšem okolju.

Iz znane sedanjosti gledamo v neznano prihodnost. Vzgojno izobraževalni proces izvajamo tako, da krepimo dijakovo razvojno moč.

Vizija šole je, da postane regijski srednješolski center z bogato ponudbo srednješolskih programov za mladino in za odrasle. V strokovnem šolstvu želimo tesno sodelovati z gospodarstvom, kar nam bo omogočilo slediti vsem novostim stroke.

Pri splošnem izobraževanju želimo ponuditi dijakom čim večjo izbirnost, da bodo lahko uresničili svoje ambicije.

Dijakom in zaposlenim želimo dati možnost osebnega in strokovnega razvoja ter aktivnega sodelovanja pri oblikovanju okolja, v katerem živimo.

Cilj naše šole je na prvem mestu znanje, ki naj udeležencem izobraževanja omogoči delovanje na različnih področjih; inovativnost, ki naj jim odpira nova obzorja; fleksibilnost, ki naj jim omogoča hitro prilagajanje na spremembe v okolju. Vse to bo prispevalo k osebni izpolnitvi, pa tudi k večji konkurenčnosti posameznika.

Vrednote, v katere na šoli verjamemo: znanje, delavnost, dobri medsebojni odnosi – tako med učitelji in dijaki, med učitelji samimi ter med dijaki -, strpnost – sprejemanje drugačnosti – in solidarnost, red in disciplina, medsebojno spoštovanje, poštenost.

Poudarjamo še: kritično mišljenje, ustvarjalnost, odprtost za nove ideje, natančnost, pravičnost, sodelovanje, vztrajnost.

 

 


(Število obiskov: 818)
Dostopnost