Select Page

Izobraževanje odraslih (splošen opis)

V šolskem letu 2020/21 vabimo k vpisu v naslednje programe:

Program Pogoji za vpis Predmetnik Čas trajanja
Gimnazija a) uspešno zaključena osnovna šola Klik 4 leta, zaključek s splošno maturo
Strojni tehnik

a) uspešno zaključena osnovna šola ali

b) program nižjega poklicnega izobraževanja

Klik 4 leta, zaključek s poklicno maturo
Strojni tehnik (pti) a) uspešno zaključena ustrezna poklicna šola[1] Klik 2 leti, zaključek z zaključnim izpitom
Avtoserviser

a) uspešno zaključena osnovna šola ali

b) program nižjega poklicnega izobraževanja

Klik 3 leta, zaključek z zaključnim izpitom
Oblikovalec kovin – orodjar

a) uspešno zaključena osnovna šola ali

b) program nižjega poklicnega izobraževanja

Klik 3 leta, zaključek z zaključnim izpitom
Predšolska vzgoja (PT) a) uspešno zaključili četrti oziroma zaključni letnik programa gimnazija ali srednjega strokovnega oz. poklicnotehniškega izobraževanja Klik 1 leto, zaključek s poklicno maturo

Izvedba predavanj

Predavanja izvajamo v popoldanskem času, pričnejo se ob 16.00 in trajajo 4 šolske ure. V primeru, da ni zadostnega števila vpisanih se organizirana oblika ne izvaja, mogoče pa se je vključiti v individualni model izobraževanja.

Izpiti

Izpitne obveznosti so razporejene v urniku, dodatno pa so na voljo še izredni izpitni roki (najmanj 10 v šolskem letu). Izpiti se ne plačujejo posebej, vključeni so v šolnino.

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

V primeru že predhodno pridobljenih znanj iz posameznega izobraževalnega programa se le-ta lahko priznajo, vendar je potrebno oddati vlogo za priznavanje in predložiti potrebna dokazila (npr.: spričevalo, obvestilo o uspehu, potrdilo o opravljenih izpitih, itd.).

Vpis

Na vpis pridete osebno (po predhodnem dogovoru za termin) in s seboj prinesete:

  • original spričevalo, ki je zahtevano kot pogoj za vpis
  • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in davčno številko
  • eno sliko
  • v primeru spremembe imena ali priimka prinesete s seboj kopijo rojstnega, poročnega lista ali dokazila o spremembi imena oz. priimka.

Ob vpisu pripravimo osebni izobraževalni načrt, ki vključuje podatke o načinu šolanja, obveznostih in predvidenem času zaključka.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 041-418-078 ali nam pišite na: jerneja.sojer-smerdu@scpo.si

Plačilo

Ob vpisu sklenete pogodbo o izobraževanju. Možnost plačila je na obroke, obvezno pa je potrebno takoj po vpisu plačati najmanj 130,00 eur na TRR šole.

[1] Strojni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, inštalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, strojnik gradbene mehanizacije, rudar, geostrojnik rudar, kmetijski mehanik in mehanik kmetijskih strojev in naprav.