Select Page

Izobraževanje odraslih

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Šolski center Postojna

Si želiš pridobiti višjo stopnjo izobrazbe?

Bi želel/a zaključiti šolanje in si izboljšati položaj na trgu dela?

Si želiš pridobiti trajnostno znanje in razvijati svoje veščine?

Dobrodošli na izobraževanju odraslih na Šolskem centru Postojna!

 

Vpis 2023/2024

Vpis v izbran izobraževalni program na izobraževanju odraslih na Šolskem centru Postojna bo potekal od 22. avgusta do 9. septembra 2023.

Za rezervacijo termina vpisa stopite z nami v kontakt.

Na vpis pridete osebno (po predhodnem dogovoru za termin) in s seboj prinesete:

 • original spričevala, ki so zahtevana kot pogoj za vpis;
 • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in davčno številko:
 • v primeru spremembe imena ali priimka s seboj prinesete tudi kopijo rojstnega, poročnega lista ali dokazila o spremembi imena oz. priimka.

Ob vpisu pripravimo osebni izobraževalni načrt, ki vključuje podatke o načinu šolanja, obveznostih in predvidenem času zaključka.

Dodatne informacije so vam na voljo v času URADNIH UR:

TOREK in ČETRTEK 12:00 – 13:00

ČETRTEK POPOLDNE (po dogovoru)

Jerneja Sojer Smerdu, univ.dipl.upr.org.

M: 041 418 078

jerneja.sojer-smerdu@scpo.si

Šolski center Postojna – projektna pisarna –  ICST (Izobraževalni center sodobnih tehnologij) / Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna.

Pomembne informacije o izobraževalnih programih dobite v nadaljevanju.

NPK - Nacionalna poklicna kvalifikacija.

»Izobraževanje vzbuja zaupanje. Zaupanje rodi upanje. Upanje ustvarja mir.« – Konfucij

Izobraževanje odraslih na Šolskem centru Postojna je sestavni del izobraževanja Šolskega centra Postojna, ki ga izvajamo v skupinskem organizacijskem izobraževalnem modelu ali v individualni obliki. Vpis je možen skozi celotno šolsko leto oziroma do zapolnitve prostih mest.

Nudimo vam različne izobraževalne programe – FORMALNE in NEFORMALNE oblike izobraževanja.

Formalne oblike izobraževanja:

(Kliknite na spodnje programe za več informacij)

PREDAVANJA / KONZULTACIJE

Formalno izobraževanje poteka skupinsko in individualno. Izvaja se na šoli ali preko spleta – odvisno od števila udeležencev in narave posameznega predmeta oziroma modula (praktični in teoretični predmeti ali moduli). Predavanja izvajamo pretežno v popoldanskem času od 16.00 ure dalje in trajajo štiri šolske ure. Urnik predavanj / konzultacij in izpitnih rokov vedno skušamo čim bolj prilagoditi udeležencem / udeleženkam (na voljo različni termini tekom dneva).

IZPITI

Izpitne obveznosti so razporejene v urniku (načeloma po predavanjih ali konzultacijah), dodatno pa so na voljo tudi izredni izpitni roki (le-teh je še približno 60). Dva pristopa na posamezen izpit sta vključena v šolnino, tretji pristop na posamezen izpit pa znaša 50,00 EUR.

Izpitni roki so navedeni v urniku pri vsakem posameznem programu in jih udeleženci prejmete v začetku šolskega leta. Upoštevamo samo pravočasne roke prijav in odjav na izpite. Rok prijave in odjave na izpite se šteje do 00.00 navedenega / načrtovanega datuma prijave in odjave.

PRIJAVE IN ODJAVE NA IZPITE

Povezava je dostopna samo udeležencem in udeleženkam izobraževanja odraslih na Šolskem centru Postojna: KLIK

PRIZNAVANJE

V primeru že predhodno pridobljenih znanj iz posameznega izobraževalnega programa se le-ta lahko priznajo, vendar je potrebno oddati vlogo za priznavanje in predložiti potrebna dokazila (npr. spričevalo, obvestilo o uspehu, potrdilo o opravljenih izpitih, ipd.).

V programu izobraževanja odraslih se lahko izobražujejo:

 • vsi, ki med rednim izobraževanjem niso bili uspešni, želijo pa dokončati šolanje;
 • vsi, ki niso dokončali izobraževanja in želijo opraviti posamezne izpite, zaključne izpite ali poklicno maturo;
 • brezposelni, ki se izobražujejo preko Zavoda za zaposlovanje RS;
 • vsi, ki že imajo določeno formalno izobrazbo in se želijo prekvalificirati.

PLAČILO

Ob vpisu sklenete pogodbo o izobraževanju. V pogodbi je navedena višina vpisnine: 130,00 EUR in šolnine. Višina šolnine je navedena v ceniku izobraževalnih programov po posameznih programih in letnikih. Višina šolnine se ustrezno zniža v primeru predhodno priznanih predmetov.

Možnost plačila je na obroke (do 10 mesečnih obrokov za celotno šolnino z vpisnino) na TRR šole.

Cenik izobraževalnih programov:

Formalno izobraževanje odraslih je lahko organizirano skupinsko ali individualno. Cena je sestavljena iz vpisnine in šolnine. Skupinsko izobraževanje se izvaja za posamezen predmet oziroma modul v primeru, da se nanj prijavi večje število udeležencev, v nasprotnem primeru se poslužujemo individualnega načina izobraževanja.

Vpisnina je enkraten strošek, ki ga udeleženec izobraževanja vplača ob vpisu  v tekoče šolsko leto izobraževanja odraslih, ki traja od 1. 10. do 30. 9.

Šolnina za posamezen predmet oziroma modul se vplača v enkratnem znesku oziroma po obrokih sklenjenih v pogodbi o izobraževanju posameznega udeleženca.

Vpisnina za šolsko leto 2022/23 znaša: 130,00 EUR.

Višina šolnine za šolsko leto 2022/23 je razdeljena po posameznih predmetih in letnikih v spodnji tabeli:

PROGRAMVPISNINAŠOLNINA 1. LETNIKŠOLNINA 2. LETNIKŠOLNINA 3. LETNIKŠOLNINA 4. LETNIKŠOLNINA 5. LETNIK
Strojni tehnik SSI – STR TEH SSI130,00 €1.116,25 €1.138,25 €1.208,25 €1.072,25 € 
Strojni tehnik PTI – STR TEH PTI130,00 €   1.204,00 €1.200,00 €
Tehnik računalništva – TEH RAČ130,00 €1.089,25 €1.218,25 €1.322,75 €985,75 € 
Ekonomski tehnik – ET130,00 €1.073,25 €1.302,25 €1.274,75 €1.008,75 € 
Predšolska vzgoja (poklicni tečaj) – PV130,00 €1.400,00 €    
Oblikovalec kovin – orodjar (OKO)130,00 €1.241,00 €1.364,00 €979,00 €  
Avtoserviser (AS)130,00 €1.142,00 €1.184,00 €1.256,00 €  
AktivnostCena v EUR
Tretje in naslednje opravljanje izpita posameznega predmeta50,00 EUR
Opravljanje izpita – zunanji kandidati (občan)50,00 EUR
Priprava na maturo – zunanjiObračun predmeta po kreditnih točkah predmeta
Medletno priznavanje izpitov30,00 EUR
Nepravočasna odjava od poklicne mature30,00 EUR
Poklicna matura – štirje predmeti180,00 EUR
Poklicna matura – posamezen predmet50,00 EUR
Program priprave za NPK CNC operater/operaterka1.695,00 EUR *
Vrednotenje in priznavanje neformalnih znanj (na vlogo)50,00 EUR
Zaključni izpit  – dva  predmeta120,00 EUR
Zaključni izpit – posamezen predmet (en predmet)75,00 EUR
 • Cena za udeležence, ki jih napoti Zavod RS za zaposlovanje je 1.695,00 EUR.

Neformalne oblike izobraževanja:

Neformalno izobraževanje odraslih izvajamo skupinsko v obliki vodenih tečajev, e-izobraževanj, multimedijskih izobraževanj ipd.


Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev 2021–2023 – brezplačen program

Šolski center Postojna je eden izmed partnerjev konzorcija izbranega na javnem razpisu »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023«, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in s strani Evropskega socialnega sklada.

Projekt izvajamo v letih 2021-2023, kjer je za udeležence na voljo 32-urno usposabljanje mentorjev, ki želijo pridobiti pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu ali s študenti na praktičnem izobraževanju na delu.

Projekt nudi dva sklopa:

Osnovno usposabljanje za mentorje (A):

Usposabljanje mentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju ­– obsega 32-urni program, ki smo ga izvedli v petih terminih s pripravo zaključne naloge.

Teme / vsebine:

 • Podpora mentorja pri izvedbi usposabljanja
 • Komuniciranje in sodelovanja dijaka in mentorja
 • Kako podpreti mladostnika pri učenju na delovnem mestu?
 • Zaključna naloga – predstavitev in zagovor

 2. Nadaljnje usposabljanje (B):

Tudi nadaljevalni program poteka v obsegu 32-urnega programa.

Teme / vsebine:

 • Komunikacija in zaupanje v mentorskem odnosu
 • Učinkovit mentorski proces
 • Priprava načrta izvajanja vajeništva
 • Kako dijake in vajence pripraviti na vmesni preizkus

Pogoji za vključitev v program usposabljanja

osnovno usposabljanje (A) se lahko vključijo zaposleni, ki še niso bili vključeni v program usposabljanja mentorjev v okviru projekta Usposabljanje mentorjev 2016-2021.

Kandidati za mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z delom se lahko vključijo v usposabljanje, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju ali
 • srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju.

Kandidati za mentorje študentom na praktičnem izobraževanju se lahko vključijo v usposabljanje, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj dve leti delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju

nadaljnje usposabljanje (B) se lahko vključijo:

 • mentorji, ki so že opravili osnovno usposabljanje v okviru javnega razpisa Usposabljanje mentorjev 2021–2023 ali pa so se usposabljanja udeležili v okviru javnega razpisa Usposabljanje mentorjev 2016-2021, ali
 • mentorji, ki imajo opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit.

Prijavi se lahko vsak zaposleni posameznik, ki želi pridobiti kompetence in pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu in ima primerno stopnjo izobrazbe.

Svoje zaposlene lahko prijavi podjetje, ki se želi vpisati v register učnih mest, in ki želi svojim zaposlenim omogočiti izpopolnjevanje na področju mentorstva dijakom in študentom v njihovem podjetju.

http://www.usposabljanje-mentorjev.si


Predvideni termini usposabljanja na Šolskem centru Postojna:

Termin osnovnega usposabljanja (A):

 november – december  2022 (zaključeno).

Termin nadaljnjega usposabljanja (B):

marec – april 2023 (trenutno poteka zbiranje prijav – do marca 2023)

Več informacij:

Jerneja Sojer Smerdu / jerneja.sojer-smerdu@scpo.si

izobraževanje odraslih Šolski center Postojna

Nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK:

http://www.npk.si/

https://www.ric.si/kvalifikacije/splosne_informacije/

Izvajamo program Osnove tehniškega risanja z materiali in CNC.

Vsebinski sklop:

 • Materiali in obdelave v poklicu
 • Osnove oblikovanja materialov
 • Oblikovanje materialov
 • Računalniško modeliranje / prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije
 • Tehnično risanje
 • CNC obdelava
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu

Trajanje programa:

 • teoretični del: 100 ur
 • praktični del: 20 ur
 • praktično usposabljanje pri delodajalcu: 160 ur

NPK izvajamo v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje.

ZRSZ - Domov

Projekt MUNERA http://www.munera3.si/

in drugi projekti

Matura in zaključni izpit

Poklicna matura

PRIJAVA NA POKLICNO MATURO

– poklicna matura (štirje predmeti): 180,00 €

– posamezni izpit poklicne mature: 50,00 €

Obrazec za prijavo na poklicno maturo. 

Kontakt za poklicno maturo je prof. Kajetana Tornič:  kajetana.tornic@scpo.si

www.ric.si

Koledar poklicne mature 2022/23:

https://www.ric.si/poklicna-matura/koledar-poklicne-mature/

Ob prijavi je potrebno poravnati strošek poklicne mature.

Zaključni izpit

 • zaključni izpit srednja poklicna šola v celoti (SLO in izdelek): 120,00 €
 • posamezni izpit zaključnega izpita (SLO ali izdelek): 75,00 €

Kontakt za zaključni izpit je prof. Teja Tomšič: teja.tomsic@scpo.si

https://www.ric.si/zakljucni_izpiti/splosne_informacije/

https://www.ric.si/zakljucni_izpiti/koledar_zakljucnega_izpita/

Splošna matura

Kontakt za splošno maturo je prof. Sonji Počkaj Škrlj: sonja.skrlj@scpo.si

https://www.ric.si/splosna_matura/maturitetni_koledar/

Ob prijavi je potrebno poravnati strošek splošne mature.

Odlični pogoji za izobraževanje:

 • strokovni in prijazni predavatelji
 • obročno odplačevanje šolnine
 • brezplačno študijsko gradivo in dostop do spletne učilnice
 • možnost izobraževanja na daljavo
 • prilagodljivost urnika in izpitnih rokov

UČNA POMOČ

Vsem udeležencem v programih izobraževanja odraslih ponujamo tudi brezplačno učno pomoč za namen dvig izobrazbene ravni in poklicnih kompetenc v izobraževanju odraslih v sklopi projekta Atena 2018-2022. https://atena-v.si/

ATENA | Skupaj do cilja in naprej!

(Število obiskov: 6.065)
Dostopnost