Select Page

Karierna orientacija

1. Nadaljevanje šolanja

  • na višješolskih in visokošolskih zavodih,

GIMNAZIJA:

Z opravljeno splošno maturo lahko dijaki šolanje nadaljujejo na vseh višješolskih in visokošolskih zavodih. V primeru omejitve vpisa se na nekaterih univerzitetnih programih upošteva uspeh pri določenih izbirnih predmetih na maturi. (KLIKNI1)

EKONOMSKI TEHNIK, STROJNI TEHNIK, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA, PREDŠOLSKA VZGOJA:

Dijaki četrtih letnikov v šol. letu 2023/24: Natančne informacije so na voljo v Razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe in zgibanki Možnosti nadaljnjega študija za ekonomske in strojne tehnik ter tehnike računalništva.

Natančne informacije so na voljo v Razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe in zgibanki Možnosti nadaljnjega študija za ekonomske in strojne tehnik ter tehnike računalništva.
Ekonomski tehnik – KLIKNI-ET,
Strojni tehnik – KLIKNI-ST,
Predšolska vzgoja – KLIKNI-PV,
Tehnik računalništva – KLIKNI-TR.

Dijaki četrtih letnikov  šol. letu 2024/25 : Pogoji za vpis na univerzitetne in magistrske študijske programe so spremenjeni. Informacije dobite na povezavi – KLIK Možnosti za nadaljevanje  študija na višjih in visokošolskih programih so nespremenjene in si jih lahko ogledate v zgibankah zgoraj.

 

  • na maturitetnem in poklicnem tečaju,

MATURITETNI TEČAJ:

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil a) srednje poklicno, b) srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje, c) tretji letnik gimnazije, če je (v slednjem primeru) prekinil izobraževanje za najmanj eno leto ali d) četrti letnik programa Waldorfske gimnazije, pa tudi e) kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. (KLIKNI3)

POKLICNI TEČAJ:

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom določene pogoje. (KLIKNI4)


2. Pomembni datumi v prijavno-sprejemnem postopku

 na visokošolskih zavodih

do 20. 3. 2024 prijava
do 3. 4. 2024 sklep o omejitvi vpisa
do 20. 6. 2024 oddaja vloge za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom
maj – julij 2024 preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti
4. 7. 2024 rezultati poklicne mature (spomladanski rok)
11. 7. 2024 rezultati splošne mature (spomladanski rok)
22. 7. 2024 sklep o rezultatu izbirnega postopka*
23. 7. – 16. 8. 2024 vpis na visokošolske zavode

*Pritožbeni rok: 15 dni od vročitve sklepa na portalu eVŠ

 

Drugi rok

20. 8. 2024 objava prostih mest
21. – 27. 8. 2024 prijava
do 27. 8. 2024 oddaja vloge za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom
september 2024 preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
10. 9. 2024 rezultati poklicne mature (jesenski rok)
17. 9. 2024 rezultati splošne mature (jesenski rok)
 do 23. 9. 2024 sklep o rezultatu izbirnega postopka*
24. 9. – 30. 9. 2024 vpis na visokošolske zavode

 *Pritožbeni rok: 15 dni od vročitve sklepa na portalu eVŠ

 

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest

24. 9. 2024 objava podatkov o študijskih programih, kjer bodo razpisali še prosta vpisna mesta  
25. – 26. 9. 2024 prijava (do 10. ure)  
do 27. 9. 2024 sklep o rezultatu izbirnega postopka  
do 30. 9. 2024 vpis na visokošolske zavode  

 

 

IZPIS : Za študenta, ki se po vpisu v 1. letnik izpiše do 15. 10. 2024, se šteje, da se v ta študijski program ni vpisal.

 

Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku je na voljo v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe.

na višješolskih zavodih

Prvi rok

do 15. 3. 2024 prijava
do 19. 4. 2024 sklep o omejitvi vpisa
do 14. 6. 2024 obvestilo o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti
4. 7. 2024 rezultati poklicne mature (spomladanski rok)
11. 7. 2024 rezultati splošne mature (spomladanski rok)
do 17. 7. 2024 prošnja za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami
do 22. 7. 2024 sklep o izidu izbirnega postopka
do 22. 8. 2024 vpis
do 12. 8. 2024 pritožbeni rok

 

Drugi rok

23. 8. 2024 objava prostih mest
23. – 29. 8. 2024 prijava
do 9. 9. 2024 obvestilo o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti
10. 9. 2024 rezultati poklicne mature (jesenski rok)
17. 9. 2024 rezultati splošne mature (jesenski rok)
do 23. 9. 2024 sklep o izidu izbirnega postopka
do 1. 10. 2024 vpis
do 30. 9. 2024 pritožbeni rok

 

Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku je na voljo v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje.

 


 

3. Pomembni spletni naslovi 

Pomembni spletni naslovi (Seznam)

RAZPIS IN PRIJAVA ZA VPIS V VISOKOŠOLSKE PROGRAME

Portal eVŠ   (portal.evs.gov.si) – https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

RAZPIS IN PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJEŠOLSKE STROKOVNE PROGRAME

Višja prijavno informacijska služba  (vps.vss-ce.com/VPS/) – https://www.gov.si/teme/vpis-v-visje-strokovne-sole/


ŠTEVILO PROSTIH MEST, PRIJAV, OMEJITVE VPISA IN MINIMALNO ŠTEVILO TOČK ZA VPIS NA VISOKOŠOLSKE ZAVODE V PRETEKLIH LETIH

https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/minimumi

TABELA ZA IZRAČUN TOČK ZA VPIS NA VISOKOŠOLSKE PROGRAME

https://portal.evs.gov.si/documents/10157/3a8524c6-179e-4fe6-bd4d-71dc0cbe6c0d

TABELA ZA IZRAČUN TOČK ZA VPIS NA VIŠJEŠOLSKE  PROGRAME

https://vss-ce.com/vps/


UNIVERZE

Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Univerza na Primorskem
Univerza v Novi Gorici

PRIJAVNO-INFORMACIJSKE SLUŽBE

Višješolska prijavna služba
Visokošolska prijavno-informacijska služba Ljubljana – Prijavno-sprejemni postopek
Visokošolska prijavno-informacijska služba Maribor
Visokošolska prijavno-informacijska služba na Primorskem
Visokošolska prijavno-informacijska služba Nova Gorica – VPIS 

KARIERNI CENTRI

Karierni center Univerze v Ljubljani
Karierni center Univerze na Primorskem
Karierni center Univerze v Mariboru
Karierni center Univerze v Novi Gorici

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE

Študentska organizacija Slovenije
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (ŠOU)
Študentska organizacija univerze v Mariboru (ŠOUM)
Študentska organizacija univerze na Primorskem (ŠOUP)

ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI

Podpora študentom s posebnimi potrebami
Pridobitev statusa v sprejemnem postopku
Društvo študentov invalidov Slovenije

SAMOSPOZNAVANJE

Zavod RS za zaposlovanje
E-priročnik “Spleti svojo kariero”
Inženirke in inženirji bomo

OPISI POKLICEV

Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Inženirke in inženirji bomo

TRG DELA

Zavod RS za zaposlovanje
Zaposlitveni portal 
Statistični urad RS
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
Mojedelo.com
Katerih kadrov bo primanjkovalo prihodnje  leto

ŠTIPENDIJE

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
RRA Notranjsko-kraške regije

ŠTUDENTSKI DOMOVI

Študentski dom Ljubljana
Študentski domovi univerze v Mariboru
Študentski dom Koper
Študentski dom Nova Gorica

PUBLIKACIJE

Nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev
Napovednik zaposlovanja
Od pripravništva do upokojitve
Vodniki po dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih ter ostale informacije o študiju Univerze v Ljubljani 

IZOBRAŽEVANJE IN ZAPOSLITEV V TUJINI

Center RS za mobilnost in evropske programe
Erasmus
PLOTEUS (a Portal on Learning Opportunities Throughout Europe)
Dream fundation
Eures (The European Job Mobility Portal)
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Portal znanja
Eurydice Slovenija
Zavod študentska svetovalnica
Priložnost.EU

DRUGO

Dijaški net
Mesto mladih
Moja izbira
MOVIT Zavod za razvoj in mobilnost mladih
Informativa
VOLUNTARIAT –  Zavod za mednarodno prostovoljno delo SCI Slovenija
EUROPASS
NPK – sistem potrjevanja in preverjanja neformalno pridobljenega znanja
Zavod študentska svetovalnica
praksa.org
Zavod NEFIKS – pomoč pri beleženju, predstavljanju in promoviranju neformalno pridobljenega znanja in kompetenc, pomoč pri kariernem razvoju in zaposlovanju
Karierni center za mlade


(Število obiskov: 1.711)
Dostopnost