Select Page

Knjižnica

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Za vse informacije o gradivu pošljite e-pošto na:    
 scpo.knjiznica@gmail.com           

Navodila za prijavo v mCOBISS

Aplikacija mCOBISS za mobilne telefone – navodila, predstavitev

Portal šolski Biblos

Že UNESCOV manifest o šolskih knjižnicah govori o tem, da šolska knjižnica zagotavlja informacije in ideje, ki so temelj današnji, hitro spreminjajoči se družbi. Knjižnica je tako postala informacijski center šole in že zdavnaj prerasla okvire prostora, kjer se zgolj zbira in arhivira gradivo.

Trudimo se, da vsem uporabnikom nudimo prijetno okolje, v katerem lahko vsak najde gradivo in informacije, ki jih potrebuje.  S skrbno nabavo oblikujemo kvalitetno knjižnično zbirko z upanjem, da pokrijemo čim več strokovnih področij.

Knjižnica Šolskega centra Postojna je ena izmed večjih šolskih knjižnic, saj premore več kot 30.000 enot gradiva in okrog 60 naslovov revij in časopisov. Veliko ur je bilo posvečenih delu z bralci. Od uvodne ure, ko pridejo učenci prvič v knjižnico, do priprav na samostojno iskanje, delo z viri, obiski NUK-a in Slovanske knjižnice v Ljubljani in drugo. V letu 2010 se je pričel izvajati tudi projekt »Rastem s knjigo«. Z učenci vseh prvih letnikov vsako leto obiščemo splošno knjižnico.

Želeli bi se vključiti še v dodatne projekte, ki bi življenje v knjižnici še popestrilo. Radi bi, da bi se tudi dijaki vključili v “utrip šolske knjižnice”.

Dela v knjižnici tako nikoli ne zmanjka – z nabavo, s prehodi na nove informacijske sisteme  in ne nazadnje z uporabniki.

 

OSNOVNE INFORMACIJE OB VPISU V KNJIŽNICO

VPIS

Vpis je brezplačen, članarine ni.

IZKAZNICA

Vsak uporabnik dobi izkaznico, ki ni prenosljiva na drugo osebo.

Izgubo izkaznice je treba takoj sporočiti knjižničarki. Za zlorabo izkaznice je odgovoren lastnik. Za izposojo vedno potrebujete svojo izkaznico. V primeru izgube, je treba izdelavo dvojnika plačati.

IZPOSOJEVALNI ROKI

Knjige: 21 dni.

Revije in časniki: 7 dni. Zadnje številke ne izposojamo, na voljo je samo v čitalnici.

Neknjižno gradivo (CD-ji, DVD-ji …): 7 dni.

Referenčno gradivo (slovarji, leksikoni): samo v čitalnici.

Knjige je možno enkrat podaljšati.

Pozor: Knjig za domače branje ne podaljšujemo.

Izposoja enakih izvodov na isto izkaznico ni možna.

Izposojevalni roki ne veljajo za didaktično gradivo, ki ga učitelji potrebujejo daljši čas.

ZAMUDNINE

V kolikor uporabnik zamuja z vračilom, izposoja ni možna.

Knjižnica tudi preneha izposojati gradivo, če ga uporabnik redno ne vrača.

ODŠKODNINA

Poškodovano ali izgubljeno gradivo je potrebno nadomestiti z novim.

Za gradivo, ki ga ni mogoče kupiti, se plača tržno ceno po vsebini in vrednosti podobne enote. Ceno določi knjižnica.

DELOVNI ČAS

Šolska knjižnica je odprta v času pouka.

Med šolskimi počitnicami je knjižnica zaprta.

V dogovoru s knjižničarko, si je mogoče gradivo izposoditi tudi čez počitnice.

KNJIŽNIČNI RED

V knjižnici je treba upoštevati knjižnični red. V primeru kršitve se lahko prepove obisk knjižnice. Upoštevati je treba navodila zaposlenih.

Trudiva se, da bi učenci v poplavi informacij znali poiskati pravo, da bi bili odprti, pa tudi drzni in bi dojemali branje kot veselje, ne le kot obveznost in nujno zlo.

Knjižničarki: Mirjam Pangos, Jana Šestan


UPORABNE POVEZAVE

 

 


(Število obiskov: 1.268)
Dostopnost