Select Page

Spodaj so navedene dejavnosti ob zaključku pouka v šolskem letu 2023/24.

Četrtek, 20. 6. 2024: oddaja dnevnikov PUD-a in potrdil delodajalcev za 2. S (1. ura v uč. 22), 3. S (4.a ura v uč. 19) in 3. H (1. ura v uč. 20), priprave na popravne izpite po urniku, šolska malica za navedene oddelke ni organizirana

Petek, 21. 6. 2024: oddaja dnevnikov PUD-a in potrdil delodajalcev za 1. E (1. ura v uč. 29) in 1. F (1. ura v uč. 28), priprave na popravne izpite po urniku, šolska malica za navedena oddelka ni organizirana

Petek, 21. 6. 2024: zadnji rok oddaje prijavnic k popravnim, predmetnim in dopolnilnim izpitom za spomladanski izpitni rok v tajništvu šole, priporočamo, da prijavnice k izpitom oddate do oddelčne konference oziroma do srede, 19. 6. 2024 (obvezno navedite osebne podatke, podatke o profesorju, načinu opravljanja izpita1, vrsti izpita2, katerič opravljate izpit, iz katerega predmeta/strokovnega modula, za kateri letnik in izobraževalni program ter v katerem izpitnem roku želite opravljati izpit3), šolska malica ni organizirana

Petek, 21. 6. 2024: zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike, priprava na popravne izpite po urniku

Ponedeljek, 24. 6. 2024: zaključek pouka, razdelitev spričeval, podelitev priznanj/nagrad Mladi upi in proslava ob dnevu državnosti

Petek, 28. 6. 2024: spomladanski izpitni rok

Četrtek, 4. 7. 2024: seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Torek, 9. 7. 2024: razdelitev spričeval po popravnih izpitih

Četrtek, 11. 7. 2024: seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Petek, 16. 8. 2024: jesenski izpitni rok (oddaja prijavnic k izpitu najkasneje v torek, 9. 7. 2024 v tajništvu šole (obvezno navedite osebne podatke, podatke o profesorju, načinu opravljanja izpita1, vrsti izpita2, katerič opravljate izpit, iz katerega predmeta/strokovnega modula, za kateri letnik in izobraževalni program ter v katerem izpitnem roku želite opravljati izpit3)

V petek, 21. 6. 2024, šolska malica ni organizirana (priprave na popravne izpite). Šolska malica bo zadnjič organizirana v ponedeljek, 24. 6. 2024.

Vodstvo šole


1 O načinu opravljanja izpita (pisno, ustno, pisno in ustno, manjkajoče obveznosti) se pozanimajte pri profesorju, pri katerem opravljate izpit.

2 Popravni, predmetni (izpit za izboljšanje pozitivno zaključene ocene) ali dopolnilni izpit.

3 Izpite lahko opravljate bodisi v spomladanskem (junij/julij) bodisi v jesenskem (avgust) izpitnem roku, pri čemer v spomladanskem izpitnem roku lahko opravljate največ dva izpita).


(Število obiskov: 494)
Dostopnost