Select Page

V okviru interesnih dejavnosti bo za dijake 1. V v četrtek in petek, 9. in 10. maja 2024, v Vrtcu Postojna potekala opazovalna praksa.

Dijaki se oba dni ob 7.30 s profesorji, ki bi jih sicer imeli 1. šolsko uro po urniku (v četrtek Valentina Škrlj Fatur, v petek Marinka Gabriel in Tina Oberstar), zberejo pred Vrtcem Postojna (bodite točni!). V vrtcu se po parih (pari so določeni vnaprej) porazdelijo v 15 vrtčevskih skupin (dijaki po parih ostanejo oba dni opazovalne prakse v isti skupini). V okviru opazovalne prakse dijaki sodelujejo in opazujejo delo v skupini (vključevanje v dnevno rutino skupine, tj. pomoč vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice pri vzgojnem delu, izvedbi iger, zagotavljanju varnosti in čistoče ter drugih dejavnostih v skupini, ki se izvajajo v skladu s kurikulumom za vrtce).

Dijaki morajo imeti s seboj copate in oblačila, ki zagotavljajo sproščenost v gibanju.

Opazovalna praksa traja do 10.40, ko se dijaki sami vrnejo na šolo. Od 10.50 do 11.20 bo šolska malica. 5. šolsko uro dijaki nadaljujejo s poukom po urniku.

Po zaključku dvodnevne opazovalne prakse dijaki pripravijo poročilo o opazovalni praksi v vrtčevski skupini po dnevih, ki ga najkasneje do 25. maja 2024 oddajo profesorici Veščin sporazumevanja (M1-VES), s katero pri pouku pregledajo in analizirajo poročilo.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 86)
Dostopnost