Select Page

Spoštovani starši!

V ponedeljek, 15. aprila 2024, bo ob 17.00 v prostorih ŠC Postojna skupna popoldanska govorilna ura.

Razpored profesorjev/ic po učilnicah je sledeč:

PREDMETNO PODROČJE / STROKOVNI AKTIVŠT. UČILNICEPROFESOR/ICA
SLOVENŠČINA1, 2Koren Valenčič K., Rebec Hreščak M., Logar Surina T., Nagode N.
SLOVENŠČINA22Škrlj Fatur V., Strle S., Milavec V.
MATEMATIKA, POSLOVNA MATEMATIKA 12, 13Ažnik T., Počkaj V., Tiringer Koračin A., Valenčič R., Turk D.
ANGLEŠČINA3, 4Štajnrajh R., Jurca A.1, Bajc S., Kristan E., Kafol M.
NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA, ŠPANŠČINA5, 6Batista Zeljković A., Jenček M., Bajec C., Volk L.1, Gospodarič K.1
BIOLOGIJA, NARAVOSLOVJE26Anže Bizjak (nadmesto Bobek K.1), Kerin A.1, Čufer S.
KEMIJA, NARAVOSLOVJE27Klasinc M., Kresevič Bajc K., Fajdiga  J.1
FIZIKA23Aleksić J., Vidmar M.1
GEOGRAFIJA14Horvat D., Sitar D., Hribar J.1
ZGODOVINA, SOCIOLOGIJA, DRUŽBOSLOVJE9, 10, 15Božič E.1, Škrlj Počkaj S., Graovac N., Ivančič Petelin U.
PSIHOLOGIJA, FILOZOFIJA, UMETNOST11Stražišar M., Šorc T., Brne G., Logar Morano T.
INFORMATIKA17Radosavljevič P., Šajn Hreščak I.
ŠPORTNA VZGOJA24, 25Masterl A., Vodopivec A., Visinski M.,  Gabriel M., Oberstar T., Modic G., Zorn J.
UMETNOST,
STROKOVNI PREDMETI – PREDŠOLSKA VZGOJA
8Poklar T., Bunić Mohorič I., Celin Lenarčič A.
STROKOVNI PREDMETI – EKONOMSKA ŠOLA16, 21Marin M., Tornič K.1, Krebelj D., Turk U., Majkić D.1, Sojer Smerdu J.
STROKOVNI PREDMETI – STROJNA ŠOLA18, 19, 20Barbiš A., Harmel A., Fajdiga I., Drobnič A., Vičič E.1, Bratina M., Kristan B.
PRAKTIČNI POUK – STROJNA ŠOLA28, 29, 30, ICST-DUŠraj M., Šircelj I., Režek D., Likar Ž., Majdič R., Dolgan M., Martinčič I.

1 Odsotni profesorji/ice: Vičič E., Kerin A., Vičič E., Bobek K. (nadomešča Bizjak A.), Volk L., Božič E., Vidmar M., Fajdiga J., Hribar J., Jurca A., Gospodarič K., Majkić D., Tornič K.

V primeru, da želite obiskati odsotnega profesorja/ico, kontaktirajte želenega profesorja/ico preko e-komunikacijskih kanalov in se dogovorite za nadomestni termin srečanja.

Veselimo se vašega obiska!

Vodstvo šole


(Število obiskov: 455)
Dostopnost