Select Page

Slovenska matica, najstarejše slovensko znanstveno in kulturno društvo ter druga najstarejša slovenska založba, že četrto leto organizira natečaje za dijake in študente.

V letu 2024, ko Slovenska matica slavi 160 let dela za slovensko kulturo in znanost, praznujemo z mladimi, za katere verjamemo, da bodo v prihodnosti pisali našo zgodovino. Zanje ob slavju naše ustanovitve, 4. februarja 2024, v soorganizaciji s Slovenskim filozofskim društvom razpisujemo filozofski natečaj za najboljši filozofski esej – kategorija za dijake in kategorija za študente.

Tema letošnjega razpisa je Duh in duhovno.

Rok prijave do 20. 4. 2024.

DUH IN DUHOVNO

Katagorija za študente: Filozofsko mišljenje lahko preiskuje materialno in duhovno, pojavno in vidno na eni strani ter presežno in neizrekljivo na drugi. A materialisti spregledujejo, da vsakršna zmožnost, misliti sebe in svet, predpostavlja obstoj duhovnosti kot avtorefleksivne metaravni biti. Pogoj za oblikovanje filozofske refleksije je torej duh, ki ga je v zgodovini mišljenja določalo bodisi imanentno bodisi transcendentno, individualna napotenost ali objektivna absolutnost. V svoji filozofski monografiji O naravi duha, ki je nedavno izšla pri Slovenski matici, prof. dr. Andrej Ule prevprašuje različne oblike razumevanja duha in tako odpira prostor za nova spraševanja o mejah in brezmejnosti človekove sposobnosti, misliti sebe in drugost. Spraševanje o tem naj bo v letošnjem letu izziv tudi za mlade avtorice in avtorje na natečaju Slovenske matice za najboljši filozofski esej v kategoriji študentov.

Kategorija za dijake: O tem, kako biti in obenem misliti to biti, bit, bivanje in bivajoče pa so se pred več kot dva tisoč petsto leti kot prvi v današnjem evropskem prostoru spraševali že starogrški filozofi, ki so iz mitološke govorice prevzeli pojem duše (psychê); ta naj bi bila središče, sidrišče, sedež ali posoda našega mišljenja in občutenja. Je duša večna ali premine skupaj s človeškim telesom, se je glasilo njihovo ontološko spraševanje. Kako skrbeti zanjo, jo voditi in usmerjati k luči Lepega in Dobrega, so se spraševali o njej s poudarjeno etične perspektive. Aristotel pa je v svojem spisu O duši z vidika spoznavne teorije ugotavljal, da sta »zmota in prevara … živim bitjem bolj naravni in lastni (kakor resnica), tako da duša prebiva v stanju zmote večji del časa«. Kaj bi rekli danes, da je trajno v človeškem duhu? Kako je z vprašanjem duše danes in kaj je danes sidrišče in središče človeškega duha, pa je izziv, ki ga na tokratnem natečaju za najboljši filozofski esej zastavljamo dijakinjam in dijakom.

Za dijake se opiramo na Aristotelov spis O duši, ki je v prevodu prof. dr. Valentina Kalana izšel pri Slovenski matici (ponatis, 2002). Za študente pa na knjigo Andreja Uleta O naravi duha (Slovenska matica, 2023) in Latinske pridige (Opus sermonum) Mojstra Eckharta, ki jih je prevedel Gorazd Kocijančič (Slovenska matica, 2023).

POGOJI SODELOVANJA

Na natečaju lahko sodelujete dijaki in študenti iz Slovenije in zamejstva z izvirnim besedilom na izbrano temo, ki je napisano v slovenskem jeziku v wordovi datoteki in obsega od 8.000 do 10.000 znakov s presledki.

Natisnjene prispevke pošljite do 20. aprila 2024 na naslov Slovenska matica, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana s pripisom »Za filozofski natečaj«. Besedila naj bodo označena s šifro, v ločeni kuverti pa priložite izpolnjen prijavni obrazec, ki je dostopen na spodnji povezavi in na spletni strani Slovenske matice.

KOMISIJA IN REZULTATI

Komisijo, ki bo ocenjevala prispela besedila, bo vodil član Upravnega odbora Slovenske matice prof. dr. Edvard Kovač. Obvestilo o rezultatih natečaja bo objavljeno na spletni strani in družbenih omrežjih Slovenske matice.

Kontakt

Slovenska matica
Kongresni trg 8
1000 Ljubljana
Slovenija
urednistvo@slovenska-matica.si
www.slovenska-matica.si

Slovensko filozofsko društvo
Aškerčeva cesta 2
1000 Ljubljana
Slovenija
drustvo.ljfsd@guest.arnes.si
www.sfd-drustvo.si


(Število obiskov: 31)
Dostopnost