Select Page

četrtek, 16. marca 2023, bo v sejni dvorani potekalo šolsko in izbirno tekmovanje iz znanja matematike Matematični kenguru. Tekmovanje, ki se ga lahko udeležijo dijaki/nje po predhodni prijavi pri svojem/i profesorju/ici matematike, bo potekalo 6., 7. in 8. šolsko uro, tj. od 12.10 do 14.40.

Potek tekmovanja bodo nadzorovali profesorji/ice matematike.

V A B L J E N I  K  U D E L E Ž B I !

Aktiv matematikov


(Število obiskov: 131)
Dostopnost