Select Page

Ker se zavedajo ključnega pomena širjenje znanstvenih dognanj ter informiranja javnosti o problematikah, s katerimi se danes sooča narava, na Oddelku za biodiverziteto (UP FAMNIT) vsako leto znova organizirajo niz bioloških večerov. Biološki večeri potekajo že 13 let. Tekom posodobljene različice, ki so jo uspešno prenesli v sočasno hibridno izvedbo preko spleta in v živo se bomo s pomočjo strokovnjakov, ki prihajajo iz različnih organizacij in področij, dotaknili kar osem med seboj precej različnih, a aktualnih tematik.

Predavanja so še posebej zanimiva za učitelje biologije in za dijake, ki jih zanimata biologija in naravovarstvo.

V letu 2022/23 bo izvedenih osem predavanj (po dve šolski uri), tri v letu 2022 (novembra in decembra), pet pa v letu 2023 (od januarja do aprila).

Natančni termini predavanj so objavljeni na spletni strani https://bioloski-veceri.famnit.upr.si/sl/.

Predavanja letošnjega programa bo možno spremljati (tudi) prek ZOOM povezave:

https://upr-si.zoom.us/j/82928932580

Četrto predavanje cikla, ki ga bo izvedel Tadej Kogovšek (Krajinski park Pivška presihajoča jezera) z naslovom

 Krajinski park Pivška presihajoča jezera – včeraj, danes, jutri?

bo potekalo v sredo,11. januarja 2023, preko videokonferenčnega orodja Zoom.

Vljudno vabljeni!

O predavanju:

V prvem delu predavanja bo avtor predstavil ustanovitev zavarovanega območja Krajinski park Pivška presihajoča jezera (KP PPJ). Park je bil ustanovljen s strani lokalne skupnosti v letu 2014. Ožje varstveno območje zajema presihajoča jezera, ki jih lahko v parku naštejemo kar enajst. V drugem delu bo predavatelj predstavil aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA. S tem projektom želijo upravljalci zavarovanega območja postaviti dobre temelje za nadaljnje upravljanje kmetijske krajine. Predstavljeni bodo ukrepi za izboljšanje oz. ohranjanje ciljnih habitatnih tipov – Presihajoča jezera in Vzhodna submediteranska suha travišča. V zadnjem delu predstavitve pa se bo predavanje dotaknilo bližnje prihodnosti: kaj želi park doseči v prihodnje in kje so nadaljnje priložnosti za ohranjanje oziroma razvoj območja. V parku verjamejo, da je z dobro ekipo ljudi (prebivalci, različne službe, Občina) možno uskladiti različne interese in nadaljnji razvoj ter s tem doseči cilje, ki so bili postavljeni v času ustanovitve.

O predavatelju:

Tadej Kogovšek je na področju varstva narave zaposlen že več kot 10 let. Največ izkušenj je pridobil na Zavodu RS za varstvo narave, kjer je pokrival varstvo narave v gozdarstvu in pomagal pri razvoju sistema naravovarstvenih smernic v drugih sektorjih. Sodeloval je pri različnih EU projektih na področju varstva narave (WETMAN, LIFE KOČEVJE, AlpES) in pri nastajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020. Pri delu si je nabral ogromno delovnih izkušenj, vendar si je pri tem zaželel novih izzivov, saj je vse bolj pogrešal teren in delo na izvedbenem nivoju. Zato je izkoristil priložnost in se zaposlil v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera (KP PPJ). S svojim delom želi izboljšati upravljanje območja in z različnimi projekti poskrbeti za njegov sonaravni razvoj, saj verjame, da so marsikatere spremembe možne tudi na lokalnem nivoju.


(Število obiskov: 46)
Dostopnost