Select Page

Povezovanje med predmeti in prostoizbirnimi vsebinami

Dijakinji 3. letnika gimnazije Nina Filipčič in Ines Živic vzajemno gradita svoje jezikovne spretnosti in veščine tudi s sprejemanjem vedno novih izzivov. Združili sta znanje, pridobljeno pri učenju nemščine (kot 2. tujega jezika), z lastnim raziskovanjem in svojimi izkušnjami (sta prostovoljki tabornici) ter pod mentorstvom Lidije Mlakar, prof. nemščine, pripravili vzoren govorni nastop v nemščini.

Svojim sošolcem sta s sliko in besedo predstavili osnovne pojme izbrane teme, lokalne organizacije in njihove dejavnosti na področju prostovoljstva, ob koncu pa spregovorili tudi o svojih izkušnjah, saj sta kot tabornici tudi sami prostovoljki.

Poglej, kako spretno sta predstavili temo in svoje aktivnosti!

                                                                                                                  Zapisala Lidija Mlakar

november 2022


(Število obiskov: 74)
Dostopnost