Select Page
  • GIMNAZIJA
  • SREDNJE STROKOVNO IN TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
  • SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
  • NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Stanje prijav na današnji dan.

POSTOJNAPredvideno
št. mest za novince
Trenutno št. prijav
Gimnazija5645
Ekonomski tehnik2826
Predšolska vzgoja3032*
Strojni tehnik2829**
Avtoserviser2625
Oblikovalec kovin – orodjar2620
Pomočnik v tehnoloških procesih169
ILIRSKA BISTRICAPredvideno
št. mest za novince
Trenutno št. prijav
Gimnazija2814
Tehnik računalništva2830

Prosimo, da morebitne spremembe v številu prijav sproti spremljate na spletni strani šole oz. Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Podatke o številu do sedaj zbranih točk vseh prijavljenih učencev za program tehnik računalništva si oglejte na spletni strani Gimnazije Il.  Bistrica KLIKNI.

Prenosi prijav za vpis potekajo do 25. 4. 2022, do 14. 00.

Kljub temu, da se je epidemiološka situacija v državi nekoliko izboljšala, še vedno ostajajo v veljavi nekateri ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Zaradi varnosti bo prenos prijav tudi letos potekal na elektronski način.

V primeru, da ste se odločili za prenos prijave prosimo, da na elektronski naslov svetovalne delavke ali po običajni pošti posredujete skenirano / fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da v vašem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Obrazec za izjavo dobite TUKAJ.

Če želite k nam prenesti prijavo iz druge šole, zgoraj omenjeni  postopek uredite preko svetovalne službe na šoli, kjer ste prijavljeni.

Če bi se želeli pred prenosom prijave posvetovati s svetovalno delavko, lahko to storite po e-pošti ali po telefonu od 11. 4. do 25. 4. 2022  (vsak delovni dan razen 21. 4. 2022) med 10.00 in 11.00.

Kontaktni podatki:

Marija Pirih: marija.pirih@scpo.si, 081 601 671

– za programe gimnazija in tehnik računalništva:

Teja Tomšič: teja.tomsic@scpo.si, 081 601 672

– za programe strojne šole (strojni tehnik, oblikovalec kovin – orodjar, avtoserviser, pomočnik v tehnoloških procesih),

– program ekonomski tehnik,

– program predšolska vzgoja.

___________________________________________________________________

Program Strojni tehnik**

**Če bo število prijavljenih učencev v programu strojni tehnik po prenosu prijav presegalo število mest za novince, bo šola Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagala omejitev vpisa.

V pomoč pri morebitnem prenosu prijav objavljamo podatke o številu do sedaj zbranih točk vseh prijavljenih učencev za program strojni tehnik. Število točk pomeni seštevek zaključnih ocen obveznih predmetov, ki so jih učenci dobili v 7. in 8. razredu osnovne šole.

Točke iz ocenŠt. kandidatov
1152
1111
1101
1062
1042
1033
1021
1011
1003
982
972
961
951
911
881
871
851
841
731
671

Vseh možnih točk ima učenec do sedaj lahko 120. S pridobljenimi ocenami v 9. razredu lahko učenec svoj trenutni položaj izboljša ali poslabša.

Tistim, ki se glede na do sedaj zbrane točke nahajate na spodnjem koncu, svetujemo, da razmislite o prenosu prijave.

V pomoč pri izračunu točk si oglejte Tabelo za izračun točk. KLIKNI

__________________________________________________________________

Program Predšolska vzgoja*

*Če bo število prijavljenih učencev v programu predšolska vzgoja po prenosu prijav presegalo število mest za novince, bo šola Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagala omejitev vpisa.

Ker se bo program izvajal prvo šolsko leto in zato v programu ne bo ponavljavcev, je število razpisanih mest za novince 30 (in ne 28, kot je običajno za srednje strokovne šole).

V pomoč pri morebitnem prenosu prijav objavljamo podatke o številu do sedaj zbranih točk vseh prijavljenih učencev za program predšolska vzgoja. Število točk pomeni seštevek zaključnih ocen obveznih predmetov, ki so jih učenci dobili v 7. in 8. razredu osnovne šole.

Točke iz ocenŠt. kandidatov
1191
1101
1081
1071
1031
1021
1012
991
981
971
961
951
941
881
831
821
812
781
763
751
711
701
681
662
651
631
621

Vseh možnih točk ima učenec do sedaj lahko 120. S pridobljenimi ocenami v 9. razredu lahko učenec svoj trenutni položaj izboljša ali poslabša.

Tistim, ki se glede na do sedaj zbrane točke nahajate na spodnjem koncu, svetujemo da v času prenosa prijav pozorno spremljate spremembe v zgornji tabeli.

V pomoč pri izračunu točk si oglejte Tabelo za izračun točk. KLIKNI

___________________________________________________________________

Postopek v primeru omejitve vpisa in merila za izbiro učencev si lahko ogledate v Razpisu za vpis v srednje šole in na spletni strani naše šole v rubriki Vpis v prvi letnik v šolskem letu 2022/23.


(Število obiskov: 1.982)
Dostopnost