Select Page

Vlada RS je na seji dne 3. 3. 2022 sprejela spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki se med drugim nanašajo na nošenje mask dijakov, strokovnih delavcev in drugih zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa na srednjih šolah.

Glede na spremenjen odlok zaščitna maska za dijake, strokovne delavce in druge zaposlene, ki sodelujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa na šoli, v času izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa v šolskem okolju ni več potrebna.

Je pa nošenje zaščitne maske za izvajalce in udeležence izobraževanja odraslih še naprej obvezno.

Vsi zunanji obiskovalci, ki prihajajo v šolo in neposredno ne sodelujejo neposredno pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa, so dolžni nositi zaščitne maske.

Tudi starši in strokovni delavci uporabljajo zaščitne maske pri govorilnih urah in roditeljskih sestankih, ki se izvajajo v prostorih šole.

Kljub sproščanju ukrepa obveznega nošenja mask, Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID 19 uporabo zaščitne maske v šolskem okolju še naprej priporoča kot metodo za zmanjšanje verjetnosti prenosa SARS–coV-2.

Sprememba odloka je bila objavljena v Uradnem listu RS dne 4. 3. 2022, veljati pa začne naslednji dan po objavi.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 15)
Dostopnost