Select Page

Narava pouka v šoli zahteva, da se velikokrat osredotočimo samo na pouk, pozabimo pa na pomen organiziranega, kvalitetnega rekreativnega odmora. Med rekreativnim odmorom se dijaki razbremenijo, si izboljšajo počutje, razbijejo monotonost vsakodnevnega šolskega urnika, zato je ta zelo zaželen. 

Od dijakov se ničkolikokrat zahteva neprestana osredotočenost pri pouku, a tega niso vedno zmožni. Da bi dijaki premagali utrujenost, jim profesorji lahko pomagamo tako, da med poukom opravimo kratek rekreativni odmor. Na ta način lahko dijaki bolje sledijo reševanju miselnih nalog pri pouku.

Tudi vse več raziskav kaže na pozitivne učinke dinamičnega pouka, kjer se izmenjujeta čas za delo in čas za rekreativni odmor.

V ta namen smo v petek, 15. 10. 2021, v Šolskem centru Postojna in Gimnaziji Ilirska Bistrica, izvedli rekreativni odmor na prostem, za vse dijake. Sprehodili smo se okrog in v okolici šole, se nadihali svežega zraka in se tudi miselno sprostili. Skupna dolžina trase pohoda v obeh šolah je bila 910 m. S prehojenimi kilometri smo obeležili tudi Svetovni dan hoje.

 Če bi vsi prehodili načrtovano pot, bi skupaj prehodili 328 km, kar je več kot je razdalja od Kopra do Lendave.

ČESTITAMO!


(Število obiskov: 21)
Dostopnost