Select Page

Prvi šolski dan v šolskem letu 2021/22 se začne  v sredo,  1. septembra 2021. Pouk se bo izvajal po navodilih MIZŠ in NIJZ po modelu B, kar pomeni, da so vsi dijaki na šoli, ob upoštevanju vseh zdravstvenih omejitev.

Za gibanje po šoli veljajo enaka pravila, kot ob zaključku šol. l 2020/21. Dodatno opozarjamo na Odlok o začasnem ukrepu, ki določa začasne pogoje za izvajanje dejavnosti VIZ v času od 23.8.2021 do 29.8.2021  (Uradni list RS, št. 129/21 z dne 13.8.2021) in je podaljšan do 5.9. 2021.

Za učence in dijake velja: v skladu z uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 se izvaja samotestiranje enkrat tedensko.

Dijaki prevzamejo teste za samotestiranje v lekarnah z zdravstveno izkaznico.

Ostali obiskovalci ustanove, ki niso dijaki in zaposleni ter so starejši od 15 let, morajo ob vstopu v šolo izpolnjevati in dokazati pogoj PCT. Izpolnjevanje pogoja se bo preverjalo ob vstopu v šolo.

Vsem dijakom želimo uspešen začetek šolskega leta, z veliko optimizma in pozitivne energije.

Vodstvo šole

V povezavi:

PRVI DAN POUKA – SREDA, 1.9. 2021

  • za dijake višjih letnikov in 4.M  ob 8.00
  • za dijake prvih letnikov in 2. J pa ob 10.00.

ZA DIJAKE VIŠJIH LETNIKOV VELJA:

Dijaki se zberejo pred šolo ob 8.00, počakajo razrednike in vstopajo v šolo skupaj z razredniki po razporedu. Pri tem so posebej pozorni na zagotavljanje razdalje med razredi. Dijaki vstopajo v šolo z zaščitno masko, ki jo prinesejo s seboj.

  • dijaki vseh drugih letnikov se zberejo na platoju pred šolo
  • dijaki vseh tretjih letnikov se zberejo na športnim igriščih ob športni dvorani
  • dijaki četrtih letnikov in 5. M se zberejo na parkirišču pred ICST

Dijaki vstopajo v šolo  skupaj z razredniki skozi glavni vhod. Dijaki 4. M in 4. H skozi vhod pri ICST.

Dijaki bodo imeli do 10.00 razredna opravila, sledi šolska malica ter pouk po urniku predvidoma do 13.00.

Razpored učilnic

GIMNAZIJA- višji letniki

razredUčilnica
2. A8
2. B3
3. A2
3. B1
4. A9
4. B15
 Za jezike tudi učilnica 4

EKONOMSKA ŠOLA –višji letniki

razredUčilnica
2. S24
3. S22
4. S25
 Za jezike tudi učilnica 26

STROJNA ŠOLA- višji  letniki

razredUčilnica
2. H20
3. H21
4. HICST,  sicer učilnica 7A
2. E12
3. E28
2. F12
3. F18
4. M29
5. M14

ZA DIJAKE PRVIH  LETNIKOV VELJA:

Dijaki se zberejo na platoju  pred šolo ob 10.00, počakajo razrednike in vstopajo v šolo skupaj z razredniki. Pri tem so posebej pozorni na zagotavljanje medsebojne razdalje. Dijaki vstopajo v šolo z zaščitno masko, ki jo prinesejo s seboj.

Razpored učilnic in razredniki – PRVI LETNIKI

razredUčilnicaRazredniki
1.A -GIMNAZIJA5Štajnrajh Romana
1.B- GIMNAZIJA6Bajec Cvetka
1.S  – EKONOMSKA23Kafol Mateja
1.H – STROJNI TEHNIK16Drobnič Anton
1.E – POKLICNA -orodjar10Majdič Rok
1.F – POKLICNA – avtoserviser11Režek Darko
1. J NIŽJA POKLICNA – pomočnik v tehnoloških procesih 27   Fajdiga Janja  
2. J NIŽJA POKLICNA – pomočnik v tehnoloških procesih13Djordević Predrag

Dijaki prvih letnikov in 2. J bodo imeli razredna opravila, ogled šole ter šolsko malico. Aktivnosti bodo zaključili predvidoma do 13.00.

Priloga:


(Število obiskov: 73)
Dostopnost