Select Page

IZVAJANJE POUKA

V TEDNU OD 29. 3.  – 2. 4. 2021  se bo pouk v živo  na šoli  izvajal  za:

  • dijake zaključnih letnikov (4. A, 4. B, 4. AIB, 4. H, 4. R, 4. S in 5. M)
  • dijake nižjega poklicnega izobraževanja (1. J in 2. J)
  • dijake 2. in 3. letnikov gimnazijskega programa (2. A, B,  A/IB, 3. A, B,  A/IB)
  • dijake 2. in 3. letnikov programa ekonomski tehnik ( 2. S, 3. S)
  • dijake 2. in 3. letnikov programa strojni tehnik ( 2. H, 3. H)
  • dijake 3. letnika programa tehnik računalništva (3. R/IB)

Za vse ostale dijake se izvaja pouk na daljavo in sicer za:

  • vse dijake prvih letnikov (1. A, 1. B, 1. A/IB, 1. H, 1. S, 1. R/IB, 1. E, 1. F)
  • dijake drugih letnikov poklicnega izobraževanja (2. E, 2 .F)
  • dijake 4. M
  • dijake drugega  letnika programa tehnik računalništva (2. R/IB)

SEZNAM UČILNIC, v katerih bo potekal pouk,  je v prilogi.

Dijaki bodo imeli organizirano malico v razredih.

IZVEDBA POUKA NA DALJAVO

Pouk na daljavo bo organiziran v dogovoru med učitelji in dijaki. Pouk lahko poteka preko videokonferenčnega sistema ali preko spletnih učilnic, kot se boste dogovorili pri posameznem predmetu.

GIBANJE PO ŠOLI

Pri vseh aktivnostih, ki se izvajajo na šoli, je potrebno še naprej upoštevati priporočene smernice Ministrstva za zdravje in NIJZ-ja za preprečevanje okužbe z virusom Covid 19.

Pri gibanju po šoli veljajo enake omejitve, kot so veljale v spomladanskem terminu. Dijaki vstopate v šolo skozi glavni vhod, obvezno je nošenje maske in razkuževanje.

Dijaki nosite masko tudi v času pouka. Poskrbite za večkratno zračenje učilnic tekom pouka.

Zapuščanje šolskega okoliša je  v času pouka  prepovedano.

PROTOKOL  UPORABE DVORANE  IN GARDEROB ŠC POSTOJNA

Ostanite zdravi

Vodstvo šole


(Število obiskov: 16)
Dostopnost