Select Page

Od ponedeljka, 1. 3. 2021 se v skladu z okrožnico MIZŠ št. 25. 2. 2021,  dijaki vračajo v šolo. Pouk se izvaja v živo, na šoli, za naslednje dijake:

  • vse dijake zaključnih letnikov (4. A, 4. B, 4. AIB, 4. H, 4. R, 4. S in 5. M)
  • vse dijake nižjega poklicnega izobraževanja (1. J in 2. J)
  • dijake, ki po urniku opravljajo praktični pouk v delavnicah. V ponedeljek, 1. 3. 2021 imajo praktični pouk dijaki 1. H, 1. E in 2. F. S praktičnim poukom začnejo ob 7.30. Ostali razredi bodo imeli praktični pouk po urniku.

Za ostale dijake se izvaja pouk na daljavo in sicer v tednu od 1. 3. do 5. 3. 2021:

  • Od 1. 3.  – 5. 3. 2021 velja:
    • dijaki 1. in 3. letnikov imajo pouk preko Zoom povezave vsak dan  1., 3., 5. in 7. uro
    • dijaki 2. letnikov in 4. M imajo pouk preko Zoom povezave vsak dan 2., 4. in 6. uro

GIBANJE PO ŠOLI

Pri vseh aktivnostih, ki se izvajajo na šoli, je potrebno še naprej upoštevati priporočene smernice Ministrstva za zdravje in NIJZ-ja za preprečevanje okužbe z virusom Covid 19.

Pri gibanju po šoli veljajo enake omejitve, kot so veljale v spomladanskem terminu. Dijaki vstopate v šolo skozi glavni vhod, obvezno je nošenje maske in razkuževanje.

V skladu s sklepom šolskega strokovnega kolegija, morajo dijaki nositi maske ves čas pouka. Poskrbite za zračenje učilnic tekom pouka, učilnice naj se prezračijo po vsaki šolski uri.

Malica za dijake bo v začetku tedna organizirana po učilnicah. Dva dežurna dijaka prevzameta malico v kuhinji od 10.45 dalje. Za dijake, ki imajo praktični pouk v delavnicah bo malica organizirana v jedilnici. V drugi polovici tedna bodo dijaki malicali v šolski jedilnici po razporedu.

Klub bo odprt od 7:00 do 12:30, samo za »Coffe TO GO«, brez zadrževanja v prostoru. Dijaki bodo lahko v razredu pobrali naročilo. Dva dijaka bosta v klubu dvignila pijačo in prigrizke za cel razred.

Ostanite zdravi.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 63)
Dostopnost