Select Page

STANJE PRIJAV:

  • GIMNAZIJA
  • SREDNJE STROKOVNO IN TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
  • SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
  • NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
  • POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Stanje prijav na današnji dan:

POSTOJNA Predvideno
št. mest za novince
Trenutno št. prijav
Gimnazija 56 42
Ekonomski tehnik 28 29
Strojni tehnik 28 27
Avtoserviser 26 20
Oblikovalec kovin – orodjar 26 15
Pomočnik v tehnoloških procesih 16 5
Strojni tehnik – PTI 28 19

Prosimo, da morebitne spremembe v številu prijav sproti spremljate na spletni strani šole oz. Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prenosi prijav za vpis potekajo do 16. 6. 2020 do 14.00, za program strojni tehnik – PTI do 8. 6. 2020.

Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol prosimo, da na elektronski naslov svetovalne delavke ali po običajni pošti posredujete skenirano (fotografirano) izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri zaprosite, da v vašem imenu svetovalna delavka odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

 

Obrazec za izjavo dobite na tej povezavi. KLIKNI

 

Če bi se želeli pred prenosom prijave posvetovati s svetovalno delavko, lahko to storite po e-pošti ali po telefonu od 25. 5. 2020 dalje (med 10. 00 in 11. 00).

 

Kontaktni podatki:

  • za programe gimnazija, ekonomski tehnik in tehnik računalništva:

Marija Pirih (marija.pirih@scpo.si, 081 601 671),

  • za programe strojni tehnik, oblikovalec kovin-orodjar, avtoserviser, pomočnik v tehnoloških procesih:

Teja Tomšič (teja.tomsic@scpo.si, 081 601 672).


(Število obiskov: 83)
Dostopnost