Select Page

Vsa določila v povezavi s prihodom in odhodom iz šole v času poteka zaključnega izpita ostajajo v veljavi – veljajo enaka pravila, kot v času trajanja priprav na zaključni izpit. V kolikor kandidati še niso predložili podpisane Izjave pred vstopom v šolo (dostopna na https://scpo.si/2020/05/11/navodila-za-dijake-zakljucnih-letnikov/), morajo to storiti preden pristopijo k opravljanju prvega izpita na zaključnem izpitu.

 

Potek pisnega dela zaključnega izpita (slovenščina)

Kandidati bodo predhodno obveščeni o sedežnem redu in razporeditvi v izpitni prostor (po elektronski pošti predvidoma 12 ur pred začetkom pisanja izpita). Kandidati bodo posamično vstopali v izpitni prostor 30 minut pred začetkom izpita (ob 8.30). Pred izpitnim prostorom se kandidati ne smejo zbirati oziroma zadrževati. Kandidati vstopajo v šolo in izpitni prostor z masko, v izpitnem prostoru si masko lahko odstranijo.

 

Kandidati morajo s seboj prinesti vse pripomočke, ki jih potrebujejo za pisanje posameznega izpita (svinčnike, kemične svinčnike …).

 

Kandidati morajo imeti s seboj tudi zaščitno masko, vrečko, v katero bodo odložili uporabljeno masko in steklenico s pitno vodo. S seboj morajo imeti tudi osebni dokument, ki ga odložijo na rob mize.

 

V času pisanja izpita kandidati ne zapuščajo izpitnega prostora, nadzorni učitelj ostaja z njimi v razredu. Na toaleto odhajajo posamično. Do toaletnih prostorov odhajajo v spremstvu nadzornega učitelja na hodniku.

 

Kandidati bodo svoje stvari odložili na za to določen prostor v izpitnem prostoru. Vnašanje elektronskih naprav (npr. mobilnih telefonov in ur) v izpitni prostor je prepovedano. Priporočamo, da kandidati mobilne telefone pustijo doma.

 

Potek ustnega dela zaključnega izpita

Kandidati bodo predhodno obveščeni o točni uri in izpitnem prostoru (po elektronski pošti predvidoma do ponedeljka, 1. 6. 2020).

Kandidat mora v izpitni prostor vstopiti z masko, enako velja za učitelja. V komisiji za ustni del zaključnega izpita bosta načeloma dva učitelja: predsednik in izpraševalec. Izpraševalec je učitelj, ki poučuje predmet.

Predsednik bo pozval kandidata, da si izbere listek z vprašanji. Kandidat se listka ne dotakne, temveč le nakaže izbiro. Listek izvleče učitelj po predhodnem razkuževanju rok. Kandidat ima pravico zamenjati listek. Zamenjani listek se vrne v izpitni komplet.

 

Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 minutne priprave, razen pri zagovoru izdelka oz. storitve, kjer kandidati nimajo na razpolago časa za pripravo. Ustni izpit traja največ 20 minut. V času priprave in odgovarjanja si lahko kandidat sname masko. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata, se lahko pripravlja naslednji kandidat.

 

Kandidati morajo vsaj 24 ur pred predvidenim zagovorom izdelka ali storitve svojemu mentorju po elektronski pošti poslati predstavitev. Mentor pred zagovorom poskrbi za to, da je predstavitev shranjena na računalniku v izpitnem prostoru.

 

Pri ustnem izpitu morajo kandidati imeti svoje kemične svinčnike … Liste/papir za pripravo na ustni del bodo dobili v šoli.

 

Po zaključku izpita kandidati čim prej po predvideni poti zapustijo izpitni prostor in šolo.

 

Razpored izpitov na zaključnem izpitu

 

Četrtek, 4. 6. 2020 3. e Zagovor izdelka oz. storitve
Petek, 5. 6. 2020 3. e, 3. f in 2. j Zagovor izdelka oz. storitve
Ponedeljek, 8. 6. 2020 3. e in 3. f Slovenščina – pisno
Četrtek, 11. 6. 2020 3. e in 3. f Slovenščina – ustno
Petek, 12. 6. 2020 3. e in 3. f Slovenščina – ustno
Ponedeljek, 15. 6. 2020 3. e in 3. f Zagovor izdelka oz. storitve

 

 

Veliko uspehov na spomladanskem roku zaključnega izpita!


(Število obiskov: 19)
Dostopnost