Select Page

Dijake gimnazij in srednjih šol vabimo, da se prijavite na razpis za 50. Krkine nagrade.

K sodelovanju vabimo vse, ki ste oziroma boste svoje raziskovalne naloge končali v obdobju od 1. julija 2019 do 30. junija 2020 ter jih prijavili in oddali do 6. julija 2020.

V Krki dijake spodbujajo k iskanju raziskovalnih izzivov in raziskovalnemu delu na strokovnih in znanstvenih področjih, ki se nanašajo predvsem na raziskave, razvoj, proizvodnjo, kontrolo, trženje ali uporabo zdravil. Prijavite lahko tudi naloge z drugih področij, vendar mora biti njihova tematika povezana s farmacevtsko industrijo in zdravili (npr. z razvojem, proizvodnjo, analiznim vrednotenjem, kontrolo kakovosti zdravilnih učinkovin in/ali pomožnih snovi). Posebej so zaželene naloge, ki temeljijo na eksperimentalnem delu. Pri izbiri tem ter zasnovi in izvedbi nalog bodite čim bolj samoiniciativni. Samostojnost, kritična interpretacija rezultatov in sposobnost uvrščanja v širši kontekst raziskovalnega področja so pomembnejše od uporabe zapletenih sodobnih laboratorijskih tehnik in naprav.

Zaželena področja raziskovalnih nalog

  • kemija
  • farmacija
  • medicina
  • vede o materialih (zlasti področje funkcionalnih polimerov, pomembnih za uporabo v farmaciji)
  • biologija
  • biotehnologija
  • informacijska tehnologija v farmaciji
  • ekologija

O primernosti tem se lahko posvetujete s člani Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad (krkine.nagrade@krka.biz).

Svet Sklada Krkinih nagrad bo na osnovi prijav in v skladu s Krkino razvojno-raziskovalno usmeritvijo ter željo po spodbujanju odličnosti na vseh področjih izbral najboljše naloge, ki bodo nagrajene. Število nagrajenih nalog bo določil Svet Sklada Krkinih nagrad. Avtorji bodo izbrane nagrajene raziskovalne naloge predstavili na simpoziju pred podelitvijo Krkinih nagrad.

Avtorje nalog, prijavljenih na razpis za 50. Krkine nagrade, bomo o izboru nagrajenih nalog obvestili v začetku septembra 2020.

Razpis za dijaške naloge in prijava


(Število obiskov: 33)
Dostopnost