Select Page

Domišljija je tista čarobna točka, v kateri se konča konec in se prične neskončnost …

Tako kot za vsak projekt velja tudi za natečaj ZDNP kar nekaj pravil; potrudili se bomo strniti jih v kar najbolj razumljiv in pregleden skupek, in sicer:

1.  Vsebina razpisa
2.  Rok za oddajo prispevkov
3.  Oblika prispevkov
4   Nagrajenci natečaja
5.  Razglasitev rezultatov

1. VSEBINA RAZPISA ZA KATEGORIJO DIJAKI:

  1. Pišem roman – prosta vsebina (število znakov ni omejeno)

    2. ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV:

Projekt ZDNP 2019/2020 se začne 6. novembra 2019, v izboru pa bodo upoštevani vsi prispevki, pravilno opremljeni (glejte Oblika prispevkov) in oddani do vključno 31. januarja 2020.
Prispevke nam lahko posredujete na elektronski naslov smar-team@amis.net ali po pošti na naslov Smar-team, Bevke 93, 1358 Log pri Brezovici – s pripisom: ZDNP 2019/2020.

3. OBLIKA PRISPEVKOV:
1. Prispevki MORAJO biti oddani v elektronski obliki; v programu WORD (tipografija Times, velikost pisave 12pt) in brez dodatnega oblikovanja. Prispevke, ki bodo odstopali od predpisane oblike, bomo obravnavali zadnje, besedil, ki bodo prispela na naš naslov samo natisnjena in ne na ustreznem mediju (preko e-pošte ali na zgoščenki), pa ne bomo objavili na spletni strani.
2. Vsak prispevek mora vsebovati obvezne podatke:
a. ime in priimek avtorja,
b. naziv šole,
c. ime in priimek mentorja, kontakt mentorja (elektronski naslov oz. tel. številko),
d. dopisana pa naj bosta tudi kategorija in izbrana vsebina.
Prispevke, ki ne bodo opremljeni z obveznimi podatki, bomo izločili iz izbora.
3.  Shranjevanje prispevkov:
Prispevki, ki bodo poslani po klasični pošti, so lahko za več avtorjev združeni na enem mediju – zgoščenki. Vsak prispevek pa mora biti shranjen kot samostojna datoteka, ime le-te ne sme vsebovati strešic, torej črke Č, Ž in Š nadomestite s črkami C, S in Z.
4. Izjava – OBVEZNA PRILOGA:
Vsakemu prispevku mora biti priložena izjava staršev (razen če gre za polnoletnega avtorja; v tem primeru avtor izpolni izjavo sam), da dovoljujejo objavo prispevkov v sklopu projekta ZDNP 2019/2020 – izjava za starše se nahaja na naši spletni strani (Projekt ZDNP, kategorija Dijaki) pod ikono IZJAVA. Izjave nam lahko posredujete tudi prek elektronske oblike – v PDF obliki. Prispevki, ki ne bodo imeli priložene izjave, bodo sicer sodelovali v izboru, vendar ne bodo objavljeni na spletni strani in v spremljajočih knjigah.

4. NAGRAJENCI NATEČAJA:
1. Strokovna žirija med prispelimi deli v kategoriji DIJAKI izbere 6 (šest) najboljših besedil, ki bodo izšla v obliki samostojnih knjig.
 
5. RAZGLASITEV NAGRAJENCEV NATEČAJA:
Seznam zmagovalnih del natečaja v kategoriji Dijaki bomo objavili na spletni strani 30. marca 2020, mentorji in starši oziroma avtorji (ki bodo v izjavi zapisali e-naslov), pa bodo obveščeni tudi preko elektronske pošte.

 

Vse pomembne informacije o poteku natečaja bomo sproti objavljali na naši spletni strani www.smar-team-org.si (pod pasico Literarni natečaj ZDNP 2019/2020).

Tako, kar nekaj podatkov smo nanizali, upam, da kolikor toliko razumljivo, seveda pa smo vam za vsa morebitna pojasnila na voljo na tel. 01/756 98 62 ali na elektronskem naslovu smar-team@amis.net.
To je z naše strani za zdaj vse, na vrsti ste vi in vaši mladi ustvarjalci. Želimo vam obilo prijetnih domišljijskih trenutkov.

Prijazen domišljijski pozdrav,
Tjaša Zorc Rupnik, koordinatorka projekta ZDNP

 


(Število obiskov: 42)
Dostopnost