Select Page

»Petnica« (blizu Valjeva v Srbiji) je eno najbolj znanih in najbolje opremljenih izobraževalnih središč za srednješolce v Srednji in Jugovzhodni Evropi, v katerem  mladi v sodobno opremljenih laboratorijih raziskujejo, se učijo raziskovati, se družijo in izmenjujejo izkušnje s pomočjo mentorjev-znanstvenikov.

Izobraževanje poteka v srbskem in angleškem jeziku. Pisno in ustno se dijaki lahko izražajo v slovenskem jeziku.

Več informacij lahko dobiš na spletnem naslovu: http://www.petnica.rs/.

Leta 2017 se je seminarja udeležila naša dijakinja Dominika Mlakar. Njene vtise si lahko prebereš na spletni strani šole naslovom Ko to tamo peva ali ko se ti ob treh ponoči še ne da iz laboratorija.

Rok za prijavo za seminarje je 29. november 2019. Prijavo lahko izpolniš v srbskem, slovenskem ali angleškem jeziku.

Ker je prijavi potrebno priložiti tudi mnenje profesorja in mnenje psihologa, o svoji pripravljenosti za udeležbo na seminarjih obvesti profesorja (ki te poučuje predmet, najbližji področju, za katerega se boš prijavil) in šolsko svetovalko do 22. novembra 2019.

Marija Pirih,
svetovalna služba


(Število obiskov: 12)
Dostopnost