Select Page

Generalna skupščina Združenih narodov je tretji četrtek v novembru v vsakem letu razglasila za svetovni dan filozofije, k obeleževanju katerega vsako leto posebej pod drugim naslovom vabi UNESCO. V sodelovanju z Nacionalno komisijo za UNESCO in Slovenskim filozofskim društvom v Sloveniji obeležujemo UNESCO-v svetovni dan filozofije od leta 2005.

»Filozofija je uvrščena med najpomembnejše prioritete UNESCA v okviru razvijanja dialoga med civilizacijami, kulture miru ter promocije človekovih pravic. UNESCO poudarja pomen, ki ga ima filozofija kot najbolj univerzalna veda vseh časov in prostorov. Hkrati pa opozarja na pomen praktično usmerjenih filozofskih študijev v razmerju z globalnimi problemi današnjega sveta, upošteva nujnost filozofsko premišljenih konceptov, refleksije in analize v temeljih vseh UNESCOVIH programov in, ne nazadnje, poudarja pomen promocije poučevanja filozofije v šolah. UNESCOVA podpora razvoju filozofije se še posebej odraža tudi na interdisciplinarnih področjih, saj si UNESCO zelo prizadeva prispevati k zmožnosti predvidevanja prihodnosti in k razvijanju etik posameznih področij znanosti.« (Kaj je dan filozofije. Dostopno na: http://www.danfilozofije.net/domov/kaj-je-dan-filozofije, 9. 9. 2019)

Več o UNESCOVEM svetovnem dnevu filozofije


Letošnji dan filozofije, katerega tema je PREVREDNOTIMO VREDNOTE, obeležujemo
v četrtek, 21. novembra 2019.


Svetovni dan filozofije 2019 bo posvečen širši temi ‘prevrednotenja vrednot’. Etika kot tradicionalna filozofska disciplina si namreč zastavlja vprašanje o podobi srečnega življenja, poti, kako ga dosežemo, pravičnosti in posameznikovih dolžnostih. Med ključne moralne pojme pa spadajo tudi “vrednote”. Te razkrivajo, kaj nam je v življenju zares pomembno. V geslu “Pravica za vse!” sta tako denimo izpostavljeni pravičnost in enakost. Vrednote so vedno odvisne od žive družbe in posameznikov, ki jo sestavljajo, pa tudi od okolja, v katerem živimo. Ker smo danes priča ritmu hitrih sprememb, se spreminjajo tudi vrednote in odnos do njih. Zato se Dan filozofije 2019 posveča vprašanju, ali bi morali vrednote spremeniti in jih prilagoditi novim razmeram ter kako naj jih prevrednotimo. V kolikšni meri naj torej novi izzivi, kot so podnebne spremembe, zmanjševanje števila delovnih mest zaradi avtomatizacije, nove biotehnologije, selitve prebivalstva itn. vplivajo na spreminjanje naših vrednot?” (Svetovni dan filozofije 2019. Dostopno na: http://www.danfilozofije.net/aktualnisdf, 9. 9. 2019)

Vir: Prevrednotimo vrednote. Dostopno na: http://www.danfilozofije.net/aktualnisdf, 9. 9. 2019

Osrednja prireditev ob letošnjem svetovnem dnevu filozofije bo potekala v Kopru, in sicer v četrtek, 21. novembra, v Dvorani sv. Frančiška Asiškega, ob 11h. Potekala bo kot forum oziroma filozofski razgovor (okrogla miza) treh pogovarjajočih se filozofov: doc. dr. Smiljane Gartner iz Filozofske fakultete v Mariboru, izr. prof. dr. Tomaža Grušovnika iz Univerze na Primorskem ter Gorazda Brneta, univ. dipl. fil. in prof. soc., profesorja filozofije in vodje Gimnazije Ilirska Bistrica. Pogovor bo usmerjala moderatorka po uglašenem scenariju. V dogajanje nas bo s kratko uvodno besedo popeljal red. prof. dr. Marjan Šimenc iz Pedagoške in Filozofske fakultete v Ljubljani, sicer glavni snovalec Unescovega svetovnega dneva filozofije, ob končanju foruma pa se bodo na odru pridružili še dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica in Šolskega centra Postojna in uprizorili krajši filozofični nastop. (Povzeto po: Osrednja prireditev. Dostopno na: http://www.danfilozofije.net/aktualnisdf/osrednja-prireditev, 9. 9. 2019)

Zloženka ob osrednji prireditvi v okviru obeležitve letošnjega svetovnega dne filozofije


Osrednje prireditve se bodo udeležili dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica in Šolskega centra Postojna, in sicer 3-4 dijaki na oddelek 3. in 4. letnika gimnazijskega programa (3. A/IB, 4. A/IB, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B). V okviru krajšega filozofičnega nastopa bodo gostom okrogle mize po zaključku osrednjega razgovora zastavljali vprašanja na temo ‘prevrednotenja vrednot’. Vprašanja dijaki pripravijo v okviru priprav na nastop in so pogoj za udeležbo na prireditvi ob svetovnem dnevu filozofije.

Poleg tega dijaki pripravijo krajši video prispevek z naslovom Prevrednotimo vrednote. Video bo sestavljen iz treh delov, izmed katerih bo prvi raziskoval vprašanje, kaj so vrednote, drugi se bo posvečal vprašanju, ali je sploh potrebno prevrednotenje vrednot, in tretji bo zastavljal vprašanje, kaj naj oziroma kaj lahko storimo glede izzivov, s katerimi se soočamo v aktualni družbeni situaciji tako na lokalni kot na globalni ravni.

Poudarek prispevkov dijakov bo predvsem na vrednotah srednješolcev, pojmovanju in njihovem odnosu do le-teh.

Iztočnice za razmislek pri pripravi vprašanj in video prispevka dobite tudi v nastajajoči publikaciji Društva za ekološke in kulturološke dejavnosti JASA Kakšno Slovenijo si želim, ki je dostopna na sledeči spletni povezavi: http://ilb-scpo.splet.arnes.si/files/2019/09/Kaksno-Slovenijo-si-zelim-a-razgrnjene.pdf


Napovednik Svetovnega dneva filozofije 2019

Vir: YouTube. Napovednik Svetovnega dneva filozofije 2019. Dostopno na: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=3YmzZvnedyk, 6. 11. 2019


Svetovni dan filozofije 2018: #nelagodjesmisla

Vir: YouTube. Svetovni dan filozofije 2018: #nelagodjesmisla. Dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=ZufbLOehrbM&t=5s, 9. 9. 2019


Svetovni dan filozofije 2017: Poresničnost; med resnico in lažjo

Vir: YouTube. Svetovni dan filozofije 2017: Poresničnost; med resnico in lažjo. Dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=mclMkxIOCUY&t=17s, 9. 9. 2019


Svetovni dan filozofije 2016: Strah

Vir: YouTube. Svetovni dan filozofije 2016: Strah. Dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=K4rweK1mO9c, 9. 9. 2019


Gorazd Brne, prof.


(Število obiskov: 27)
Dostopnost