Select Page

Namen človekoljubnega nepridobitnega projekta je ozaveščanje pomena strpnosti med otroki in mladimi ter spodbujanje spoštljivih medsebojnih odnosov, razumevanja, sodelovanja, prijateljstva in sožitja.

Projektna komisija v sestavi:

  • Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic,
  • prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, profesorica didaktike in dekanica na Pedagoški fakulteti, Univerza v Mariboru ter predsednica Komisije za osnovno šolstvo v Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje,
  • prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, profesorica pedagogike in prodekanja za študentske zadeve na Pedagoški fakulteti, Univerza na Primorskem ter predsednica Komisije za vrtce v Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje,
  • mag. Nina Koželj, v.d. generalnega direktorja Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice na Ministrstvu za pravosodje,
  • Ajda Bezenšek Špetič, strokovna direktorica izobraževalnih programov v Izobraževalnem centru Eksena in sovodja projekta Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo,
  • dr. Nejc Jelen, vodja projekta Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, Izobraževalni center Eksena,

je soglasno izbrala literarno-likovni izdelek dijakinj 3. letnik gimnazijskega programa Gimnazije Ilirska Bistrica Jasmine Arslanović in Eve Česnik kot najboljši v kategoriji srednjih šol.

Rezultati nacionalnega projekta Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnosti in prijateljstvo 2018/2019 v kategoriji srednjih šol:

  1. mesto: Besede kot metki, Jasmina Arslanović in Eva Česnik, 3. letnik, Gimnazija Ilirska Bistrica, mentor: Gorazd Brne.
  2. mesto: Teden strpnosti – stop obrekovanju!, Gaja Pekošak, 1. letnik, Gimnazija  Celje – Center, mentorica: Nataša Grobelnik in Tanja Tratenšek.
  3. mesto: Nestrpnost, obrekovanje, Gregor Hrastar, 3. letnik, ŠC Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, mentorica: Vanja Košmerl.

V ponedeljek, 18. februarja, je v Hiši Evropske unije v Ljubljani potekala slavnostna otvoritev skupne nacionalne razstave izbranih izdelkov in podelitev častnih plaket avtorjem najboljših izdelkov, ki jih je podelila častna pokroviteljica projekta varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta Nussdorfer.

Razstava bo na ogled od 18. februarja do 8. marca v Hiši Evropske Unije v Ljubljani.

Galerija slik


(Število obiskov: 27)
Dostopnost