Select Page

»Petnica« (blizu Valjeva v Srbiji)  je eno najbolj znanih in najbolje opremljenih izobraževalnih središč za srednješolce v Srednji in Jugovzhodni Evropi, v katerem  mladi v sodobno opremljenih laboratorijih raziskujejo, se učijo raziskovati, se družijo in izmenjujejo izkušnje s pomočjo mentorjev-znanstvenikov.

Izobraževanje poteka v srbskem in angleškem jeziku. Pisno in ustno se dijaki lahko izražajo v slovenskem jeziku.

Več informacij lahko dobiš na spletnem naslovu: http://www.petnica.rs.

Rok za prijavo je 26. november 2018. Prijavo lahko  izpolniš  v srbskem ali angleškem jeziku.

Ker je prijavi potrebno priložiti tudi mnenja profesorjev, o svoji pripravljenosti za udeležbo na seminarjih obvesti šolsko svetovalko najkasneje do 12. novembra 2018.

Dijaki dislocirane enote Ilirska Bistrica pokličite v svetovalno službo v Postojni (vsak dan od 10.15-11.00) na tel. št. 081 601 672 oz. pošljite elektronsko pošto na teja.tomsic@scpo.si, da se dogovorimo za srečanje v Ilirski Bistrici.

Teja Tomšič,
šolska svetovalna služba


(Število obiskov: 23)
Dostopnost