Select Page

Spoštovani starši!

Vabimo Vas na roditeljski sestanek za starše dijakov 2., 3. in 4. letnika programa strokovnih šol ter 5. letnika programa strojni tehnik PTI, ki bo v ponedeljek, 15. oktobra 2018, ob 16.30 uri  ter za staršev dijakov 2., 3. In 4. letnika programa gimnazija, ki bo v ponedeljek, 15. oktobra 2018, ob 17.15 uri v prostorih Šolskega centra Postojna.

  1. V sejni dvorani ŠC Postojna bo najprej skupni del, ki je namenjen predstavitvi dopolnjenih Šolskih pravi ŠC Postojna, Šolskih pravil ocenjevanja znanja in drugih sprememb šolske zakonodaje.
  2. V nadaljevanju bo sledi sestanek z razredniki in individualni razgovori.

Razpored učilnic za roditeljske sestanke bo objavljen na oglasni deski šole.

Ravnateljica OE/Direktorica:
Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon., l.r.


(Število obiskov: 28)
Dostopnost