Select Page

Seznami ustnih dopolnilnih, popravnih in predmetnih izpitov.

Poimenski ustni seznam popravnih izpitov visi v klubu šole (v prostoru za govorilne ure). 

RAZRED PREDMET PROFESOR Datum Ura UČILNICA KOMISIJA
1.A zgodovina Trebec Nada 20.8. 8.00 20 Tiringer K. A., Fajdiga J.
1.B matematika Babič Petrič Jolanda 20.8. 10.00 22 Valenčič R., Kramar L. J.
1.E matematika Ažnik Tjaša 21.8. 8.00 22 Počkaj V., Gabriel M.
1.E M2-MOP Djordjević Predrag 22.8. 8.00 20 Mislej D., Anzeljc R.
1.E M5-OOB Fajdiga Ivan 20.8 8.00 16 Režek D., Rupar S.
1.E naravoslovje Fajdiga Janja 20.8. 8.00 20 Trebec N., Tiringer A.
1.E angleščina Kristan Eva 21.8. 8.00 20 Bajec C., Božič E.
1.E M1-TKP-1 Mislej Danijel 22.8. 8.00 20 Djordjevič P., Anzeljc R.
1.F matematika Ažnik Tjaša 21.8. 8.00 22 Počkaj V., Gabriel M.
1.F Podvozje.in preno. naprave Barbiš Ado 21.8. 8.00 16 Fajdiga I., Cunja B.
1.F PUD Režek Darko 20.8. 8.00 16 Fajdiga I., Rupar S.
2.B italijanščina Bajec Cvetka 21.8. 8.00 20 Božič E., Kristan E.
2.E OK1-POB Anzeljc Rajko 22.8 8.00 20 Djordjevič P., Mislej D.
2.E matematika Ažnik Tjaša 21.8. 8.00 22 Počkaj V., Gabriel M.
2.E družba Božič Eneja 21.8. 8.00 20 Bajec C., Kristan E.
2.E CNC program. Krašna Branko 18.8. 8.00 28 samo pisno
2.F angleščina Bajc Simona 22.8. 8.00 22 Kafol M., Štajnrajh R.
2.F matematika Tiringer K. Andreja 20.8. 8.00 20 Trebec N., Fajdiga J.
2.H matematika Počkaj Vladimir 21.8. 8.00 22 Ažnik T., Gabriel M.
2.J OK1-PSK Anzeljc Rajko 18.8. 8.00 delavnice Jelušič G., Djordjevič P.
2.J matematika Ažnik Tjaša 16.8. 11.00 21 Tiringer K. A., Logar M. T.
2.J PUD Drobnič Anton 16.8. 9.00 pisarna Drobnič A. Keš D., Keš Trebec N.
2.J M4 Jelušič G., Djeordjevič P. 18.8. 8.00 delavnice Jelušič G., Anzeljc R.
2.J M4 praksa Jelušič Gorazd 18.8. 8.00 delavnice Anzeljc R., Djordjevič P.
2.J ŠVZ Masterl Aleš 17.8. 8.00 telovadnica Habič M., Leskovec A.
2.S sodobno gospo. Leskovec Ana 20.8. 10.00 21 Turk U., Tornič K.
2.S – IO računovodstvo Turk Uroš 20.8. 10.00 21 Leskovec A., Tornič K.
3.A matematika Babič Petrič Jolanda 20.8. 10.00 22 Valenčič R., Kramar L. J.
3.A biologija Čugura Majda 22.8. 8.00 21 Jenček O. M., Mlakar L.
3.B nemščina Jenček Ocepek Mojca 22.8. 8.00 21 Čugura M., Mlakar L.
3.H ŠVZ – višanje Masterl Aleš 17.8. 8.00 telovadnica Habič M., Leskovec A.
3.H matematika Počkaj Vladimir 21.8. 8.00 22 Ažnik T., Gabriel M.
3.H NAK Fajdiga Ivan 20.8. 8.00 16 Režek D., Rupar S.
3.S nemščina Mlakar Lidija 22.8. 8.00 21 Jenček O. M., Čugura M.
3.S matematika Tiringer K. Andreja 20.8. 8.00 20 Trebec N., Fajdiga J.
4.M M3-URE Barbiš Ado 21.8. 8.00 16 Fajdiga I., Cunja B.
4.M M4-OG Fajdiga Ivan 21.8. 8.00 16 Barbiš A., Cunja B.
4.M angleščina Kafol Mateja 22.8. 8.00 22 Bajc S., Štajnrajh R.
4.M matematika Valenčič Rudi 20.8. 10.00 22 Babič P. J., Kramar L. J.

 

RAZRED PREDMET PROFESOR Datum Ura Učilnica KOMISIJA
3.F – IO matematika Ažnik Tjaša 16.8. 11.00 21 Tiringer K. A., Logar M. T.
5.M – IO matematika Ažnik Tjaša 16.8. 11.00 21 Tiringer K. A., Logar M. T.
3.E angleščina Bajc Simona 17.8. 10.30 21 Rojc T., Aleksić J.
3.F angleščina Bajc Simona 17.8. 10.30 21 Rojc T., Aleksić J.
5.M angleščina Bajc Simona 16.8. 10.30 23 Tomaduz D., Medvedec D.
4.H ener. sistemi Barbiš Ado 16.8. 10.00 22 Kristan B., Marin M.
5.M URE Barbiš Ado 16.8. 10.00 22 Kristan B., Marin M.
3.F OK2-KSV Cunja Boris 18.8. 8.00 delavnice Režek D., Kristan B.
4.H M2-NAK Fajdiga Ivan 17.8. 11.00 16 Harmel A., Nahtigal F.
5.M NAK Fajdiga Ivan 17.8. 11.00 16 Harmel A., Nahtigal F.
5.M strojništvo Fajdiga Ivan 20.8. 8.00 16 Režek D., Rupar S.
3.F slovenščina Gerželj Alenka 17.8. 11.00 20 Mlakar L., Rebec H. M.
4.S slovenščina Gerželj Alenka 17.8. 11.00 20 Mlakar L., Rebec H. M.
4.S/IO slovenščina Gerželj Alenka 17.8. 11.00 20 Mlakar L., Rebec H. M.
4.H slovenščina Kramar L. Jasna 20.8. 10.00 22 Babič P. J., Valenčič R.
3.E M10-OMP Majdič Rok 18.8. 8.00 28 samo pisno
4.S AGT Marin Martina 16.8. 10.00 22 Barbiš A., Kristan B.
3.F nemščina Mlakar Lidija 17.8. 11.00 20 Gerželj A., Recec H. M.
3.F – IO nemščina Mlakar Lidija 17.8. 11.00 20 Gerželj A., Rebec H. M.
3.E matematika Počkaj Vladimir 16.8. 11.00 20 Babič P. J., Likar Ž.
3.E -IO matematika Počkaj Vladimir 16.8. 11.00 20 Babič P. J., Likar Ž.
3.F matematika Tiringer K. Andreja 16.8. 11.00 21 Logar M. T., Ažnik T.
4.S matematika Tiringer K. Andreja 16.8. 11.00 21 Logar M. T., Ažnik T.
4.H angleščina Tomaduz Dora 16.8. 10.30 23 Bajc S., Medvedec D.
4.S posl. projekti Tornič Kajetana 20.8. 10.00 21 Turk U. , Leskovec A.
4.S finan. trgi in investicije Turk Uroš 20.8. 10.00 21 Tornič K. , Leskovec A.
5.M matematika Valenčič Rudi 20.8. 10.00 22 Babič P. J., Kramar L. J.

 

Poimenski ustni seznam popravnih izpitov visi v klubu šole (v prostoru za govorilne ure). 


(Število obiskov: 28)
Dostopnost