Select Page

Razpisani oddelki:

POSTOJNA  
gimnazija 2 oddelka
ekonomski tehnik 1 oddelek
strojni tehnik 1 oddelek
avtoserviser 1 oddelek
oblikovalec kovin – orodjar 1 oddelek
pomočnik v tehnoloških procesih 1 oddelek
ILIRSKA BISTRICA  
gimnazija 1 oddelek
tehnik računalništva 1 oddelek

Pomembni datumi:

do 5. 4. 2018 Sprejemanje prijav za vpis v šolsko leto 2018/2019
do 10. 4. 2018 Javna objava številčnega stanja prijav (Internet)
do 25. 4. 2018 Prenosi prijav
31. 5. 2018 Javna objava omejitve vpisa (Internet)
do 6. 6. 2018 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa / postopku vpisa

od 19. do 22. 6. 2018

(do 14. 00)

Prinašanje dokumentov za vpis na srednje šole in vpis na šolah brez omejitve
do 22. 6. 2018 Vpis učencev, ki so bili uspešni v 1. krogu

do 27. 6. 2018

(do 11. 00)

Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka (rangiranje)

29. 6. 2018

(do 15. 00)

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

do 5. 7. 2018

(do 14. 00)

Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu
do 6. 7. 2018 Objava števila še prostih mest (internet)
od 6. 7. do 31. 8. 2018 Vpis na še prosta mesta

 

Prijave za vpis

Prijavo za vpis v 1. letnik izpolnite vsi, ki se nameravate v letu 2018/19 vpisati v 1. letnik srednje šole, in sicer na obrazcu, ki ga dobite na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ). Prijavnica ima oznako MŠŠ-2-1,20/08. Učenci izpolnite za vpis v 1. letnik samo eno prijavnico (razen, če se želite vzporedno vpisati tudi v program umetniška gimnazija) in jo oddate na svoji osnovni šoli.

Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis najkasneje do 5. aprila 2018. MIZŠ bo objavilo število prijav za vpis na svojih spletnih straneh najkasneje do 10. aprila 2018.

Učenci, ki se boste v roku prijavili za vpis, a se boste na podlagi teh ali drugih informacij želeli prijaviti na drugo srednjo šolo oziroma v drug program, boste lahko prijavo  do 25. aprila 2018 prenesli. Do tega datuma bodo vse šole (ne glede na število prijav) sprejemale take prijave. Po tem roku prijav ne boste mogli več prenašati,dokler postopek za izbiro kandidatov ne bo končan, to je do 5. julija 2018.

Učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, bodo lahko prijavnico oddali še do 4. junija 2018.

Dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v prvi letnik srednje šole, vendar v drug program, se lahko za vpis prijavijo do 5. aprila 2018 po postopku, kot velja za kandidate, ki se prijavljajo prvič. Če se ne bodo prijavili v tem roku, se bodo lahko prijavili do 4. junija 2018, vendar le na šole oz. za programe, kjer ne bo omejitve vpisa oz. bodo še prosta mesta.

 

Vpis

Vsi prijavljeni boste morali izbranim šolam predložiti dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev med 19. in vključno 22. junijem 2018 (do 14. ure). O točnih datumih in urah vpisa boste obveščeni s strani srednje šole. Učenci, ki boste izpolnjevali pogoje, se boste na programe brez omejitve vpisa v tem času tudi vpisali.

Omejitev vpisa

Če bo šola v primeru večjega števila prijavljenih kandidatov za vpis v posamezen program s soglasjem MIZŠ sprejela sklep o omejitvi vpisa, bo prijavljene o tem pisno obvestila do 6. junija 2018.

V primeru omejitve vpisa bodo pri izbiri kandidatov upoštevana naslednja merila za izbiro (kandidati, ki zaključujejo OŠ od šolskega leta 2010/11 naprej): zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Kandidat lahko z učnim uspehom dobi največ 175 točk.

Če se v prvem ali drugem krogu izbirnega postopka na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike (po predhodnem soglasju kandidata in staršev).

Šolski center Postojna v primeru omejitve vpisa ne predpisuje dodatnih meril za druge dosežke.

Izbira kandidatov bo opravljena v dveh krogih, in sicer:

  • V prvem krogu bodo srednje šole na osnovi navedenih meril izbrale učence za 90 % razpisanih mest. Kandidati bodo o rezultatih obveščeni do 22. junija 2018.
  • Kandidati, ki v prvem krogu ne bodo uspešni, bodo v drugem krogu kandidirali za 10 % preostalih prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in za vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah, ki ne bodo imele dovolj prijavljenih kandidatov. Kandidati bodo o razvrstitvi na eno izmed rangiranih šol obveščeni do 29. junija 2018.

Prosta mesta po končanem drugem krogu bodo objavljena na spletnih straneh MIZŠ 6. julija 2018.


POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Razpisani oddelki v šolskem letu 2018/19:

POSTOJNA  
strojni tehnik – PTI 1 oddelek

 

Pomembni datumi:

do 18. 5. 2018 Sprejemanje prijav za vpis v šolsko leto 2018/2019
do 24. 5. 2018 Javna objava številčnega stanja prijav (Internet)
do 7. 6. 2018 Prenosi prijav
do 26. 6. 2018 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa / postopku vpisa
do 2. 7. 2018 Prinašanje dokumentov za vpis na srednje šole in vpis
od 2. 7. do 31. 8. 2018 Vpis na še prosta mesta

 

Prijave za vpis

Kandidati, ki se nameravate vpisati v ta program, izpolnite prijavnico na obrazcu MŠŠ-2-1,20/08, ki jo dobite na spletnih straneh MIZŠ. – Povezava

Vsak odda samo eno izpolnjeno prijavnico in jo posreduje izbrani srednji šoli do 18. maja 2018.

MIZŠ bo na svojih spletnih straneh objavilo število prijav za vpis najkasneje do 24. maja 2018. Če ne bo dovolj prijavljenih, bo srednja šola pred koncem prenosa prijav kandidate obvestila, da izobraževanja v tem programu ne bo organizirala.

Kandidati, ki se boste v roku prijavili za vpis, a se boste na podlagi teh ali drugih informacij želeli prijaviti na drugo srednjo šolo oz. v drug program, boste lahko do 7. junija 2018 prijavo prenesli. Do tega datuma bodo vse šole (ne glede na število prijav) sprejemale take prijave. Po tem roku prijav ne boste mogli več prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

 

Vpis

Vpis in izbira kandidatov, ki se bodo prijavili do 18. maja 2018, bosta na šolah potekala

do 2. julija 2018. O datumu in uri vpisa boste obveščeni s strani šole.

Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov po 13. juniju 2018 bistveno večje od razpisanega števila mest, bo šola v soglasju z MIZŠ sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bo obvestila kandidate najpozneje do 26. junija 2018. V primeru omejitve vpisa bo šola v izbirnem postopku sprejela kandidate na vsa razpisana mesta.


(Število obiskov: 39)
Dostopnost