Select Page
  • Petek, 19. 1. 2018, 4. šolska ura (ob 10. 00), učilnica št. 9: ARHITEKTURA.
  • Ponedeljek, 22. 1. 2018, 3. šolska ura, učilnica št. ___: KINEZIOLOGIJA.
  • Ponedeljek, 22. 1. 2018, 4. šolska ura (ob 10. 00), učilnica št. ___: PRAVO.
  • Ponedeljek, 22.1.2018, 6. šolska ura, sejna dvorana – EKONOMSKA FAKULTETA (za vse dijake 3. S in 4. S, za ostale do pet dijakov na razred).
  • Sreda, 24.1.2018, 6. šolska ura, učilnica št. ___: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA (s poudarkom na programih: BIOLOGIJA, KMETIJSTVO – AGRONOMIJA, KMETIJSTVO – ZOOTEHNIKA TER ŽIVILSTVO IN PREHRANA).
  • Petek, 26. 1. 2018, 5. šolska ura, učilnica št. ___: FIZIKA.

Številke učilnic bodo določene naknadno v skladu z novim urnikom in objavljene na oglasni deski.
Predstavitve se lahko udeleži do pet dijakov iz vsakega razreda, ki naj se profesorjem opravičijo vnaprej.

Marija Pirih
Svetovalna služba


(Število obiskov: 15)
Dostopnost