Select Page

Želimo vas obvestiti, da so se na Fakulteti za družbene vede na univerzitetnem programu Politologija – študije demokracije in upravljanja spremenili pogoji vpisa.

Na omenjeni univerzitetni program se tako lahko vpišejo dijaki z opravljeno splošno maturo ALI dijaki z opravljeno poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in z opravljenim izpitom iz enega od maturitetnih predmetov.

Več na povezavi: http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/studijski-programi/politologija—studije-demokracije-in-upravljanja–1-stopnja

Svetovalna služba

(Število obiskov: 44)
Dostopnost