Select Page

Generalna skupščina Združenih narodov je tretji četrtek v novembru v vsakem letu razglasila za svetovni dan filozofije, k obeleževanju katerega vsako leto posebej pod drugim naslovom vabi UNESCO. V Sloveniji UNESCO-v svetovni dan filozofije obeležujemo v sodelovanju z Nacionalno komisijo za UNESCO in Slovenskim filozofskim društvom od leta 2005. Letošnji dan filozofije obeležujemo v četrtek, 17. novembra 2022, in je posvečen kritičnemu mišljenju.

Na naši šoli smo tudi letos obeležili svetovni dan filozofije, in sicer so dijaki 4. letnika gimnazije premišljali pojem “kritičnega mišljenja” in v okviru pri pouku obravnavane učne teme o politični filozofiji kritično mislili o znižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let. Iskali in sestavljali so argumente ZA in PROTI znižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice ter kot rezultat izvedli razpravo v obliki debate, ki je potekala v sredo, 16. novembra 2022, v sejni dvorani ŠC Postojna.

Ključne protagonistke razprave so bile dijakinje Teja Januš Knafelc, Manca Poročnik in Iza Zafred, ki so zastopale stališče ZA znižanje starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let, ter Laura Kos, Aleša Debevec in Tara Meta Gärtner, ki so sestavljale ekipo, ki je znižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice NASPRTOVALA.

K razpravi smo povabili tudi mag. Matejo Jamnik, predsednico Društva Jasa, g. Andreja Berginca, podžupana Občine Postojna, ga. Martino Ivanović, strokovno sodelavko z Oddelka za družbene dejavnosti Občine Postojna, in ga. Tino Bazjako, vodjo organizacijske enote Ljudske univerze Postojna. Gostom razprave smo dodelili posebno nalogo, da v vlogi članov ocenjevalnega odbora ob zaključku razprave podajo svoje mnenje oziroma oceno debatnih ekip v razpravi. Polega gostov sta bili članici odbora tudi dijakinji 4. letnika gimnazije Leila Posega Penko in Zoja Keuc.

Ob zaključku razprave, ki je temeljila na argumentiranem govoru in razumskih merilih, so preko spletne aplikacije Mentimeter svoj glas oddali najprej ostali udeleženci razprave. Ne da bi bili seznanjeni z rezultati “glasov ljudstva” so nato svoj glas z utemeljitvijo svoje odločitve podali člani odbora. S primerjavo glasov članov odbora in glasov ostalih udeležencev razprave smo namreč želeli demonstrirati tudi posredno in neposredno demokratično odločanje.

In rezultati glasovanja? Odločitev članov odbora je bila zapečatena s štirimi glasovi PROTI in enim ZA znižanje starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let. Kot član odbora se je g. Andrej Berginc – glede na to, da opravlja politično funkcijo podžupana Občine Postojna in da je v času razprave potekala kampanja za lokalne volitve – korektno vzdržal glasovanja. Izkupiček glasovanja ostalih udeležencev razprave je bil s štiriindvajsetimi glasovi PROTI in sedmimi ZA ravno tako v prid nasprotnikom sprememb starostne meje za pridobitev volilne pravice. Presojo glede primerjave legitimnosti mehanizmov posrednega in neposrednega odločanja prepuščamo bralcem.

Ob zaključku debatnega dogodka, s katerim smo na ŠC Postojna obeležili svetovni dan filozofije, je g. Anej Sam, urednik knjige z naslovom Kakšno Slovenijo si želim (2020), omenjeno knjigo podaril članom odbora. Pri nastanku knjige, ki je izšla pri Društvu Jasa in ki vsebuje likovne in besedne prispevke, ki izražajo poglede mladih na sodobno družbo, so sodelovali tudi dijaki ŠC Postojna. Knjigo so prejeli tudi ostali udeleženci razprave.

Galerija slik

Gorazd Brne, mentor


(Število obiskov: 159)
Dostopnost