Select Page

V sredo, 12. 10. 2022, bo ob 14.00 v sejni dvorani šolsko tekmovanje v znanju fizike Čmrlj za 1. letnike gimnazije in strojne šole.

Potek tekmovanja bo nadzoroval prof. Ervin Vičič.

Interesenti iz 1. A in 1. B se prijavite prof. Tjaši Ažnik, interesenti iz 1. H pa pri prof. Ervinu Vičiču.

Rok za prijavo je 11. 10. 2022.

Nekaj splošnih pravil:

  • Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki 1. letnika srednje šole oziroma dijaki, ki se prvo leto učijo fiziko na srednješolski stopnji.
  • Vsebina tekmovalnih nalog sloni na osnovnošolski fiziki. V poštev pridejo vse fizikalne vsebine iz naravoslovja ter vsebine fizike iz 8. in 9. razreda, vključno z izbirnimi vsebinami.
  • Naloge so izbirnega tipa in jih je praviloma 20. Pri vsaki je praviloma pet možnih odgovorov (A, B, C, D, E).
  • Pravilen odgovor se točkuje s 4 točkami, nepravilen z −1 točko (negativne točke), vprašanje brez odgovora pa se točkuje z 0 točkami. Izhodiščno število točk vsakega tekmovalca je 20, končno pa najmanj 0 točk oziroma največ 100 točk.
  • Pri reševanju nalog lahko dijaki uporabljajo pisalo, neprogramabilno žepno računalo in geometrijsko orodje. Dijaki vpisujejo svoje odgovore neposredno v tekmovalno polo.
  • V nalogah lahko nastopajo novi fizikalni pojmi, pojavi in naprave, če so v nalogi posebej opisani in razloženi.
  • Na tekmovanju ni dovoljena uporaba literature ali zapiskov.

V upanju na čim večjo udeležbo vas lepo pozdravljamo.

Za aktiv fizikov:
Jadran Aleksić Tscherkassky, prof. fizike


(Število obiskov: 102)
Dostopnost